Zamknij
3
13:05, 26.02.2023
Wiele osób w powiecie gostyńskim ciągle potrzebuje wsparcia. Dla tych, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji, każda, nawet najmniejsza pomoc materialna jest ważna. Dzięki współpracy przedsiębiorców, handlowców z organizacjami pozarządowymi i instytucjami taka właśnie pomoc trafia do mieszkańców gminy Gostyń, Piaski i Pogorzela.
1
12:09, 06.01.2023
Czasami życie układa się w taki sposób, że nie radzimy sobie z problemami. Dlatego warto pamiętać, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu udzielana jest bezpłatnie pomoc i wsparcie specjalistyczne różnym osobom i grupom, w tym osobom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom. Możesz też skorzystać z anonimowego telefonu zaufania.
13
11:43, 16.12.2022
Wojna ta pochłonęła już wiele ofiar i wciąż przynosi olbrzymie straty, a na obszarach wyzwolonych spod okupacji rosyjskiej i w rejonach przyfrontowych brakuje wszystkiego, począwszy od żywności po podstawowe środki czystości i higieny.
3
10:20, 11.12.2022
W ramach autorskiego projektu „MIKOŁAJE 2022” wolontariusze z całego powiatu gostyńskiego przygotowują paczki świąteczne dla dzieci z najuboższych rodzin oraz dla osób starszych, samotnych, schorowanych i niepełnosprawnych. W tym roku honorowy tytuł „MIKOŁAJA 2022” otrzymała Szkoła Podstawowa w Pępowie za przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z najuboższych rodzin oraz dla seniorów i osób niepełnosprawnych.
5
08:51, 02.11.2022
Te dzieciaki to uchodźcy wojenni z Ukrainy, przebywający z matkami lub opiekunami na terenie powiatu gostyńskiego. Znalazły one na Ziemi Gostyńskiej schronienie przed atakami raszystów i terrorystów rosyjskich. I znajdują też pomoc.
1
15:31, 20.09.2022
Już ponad 1/4 Polaków to osoby powyżej 60. roku życia - czyli ponad 10 milionów (dane GUS i Eurostatu). A za 20 lat 1/3 Polaków będzie po 60-tce! Nigdy w historii ludzkości, Europy czy naszego kraju nie było takiej sytuacji!
08:48, 16.09.2022
We wrześniu i październiku rodzice zastępczy z terenu powiatu gostyńskiego uczestniczą w cyklu cotygodniowych specjalistycznych warsztatów, podnoszących kompetencje wychowawcze, zwłaszcza w obszarze rozpoznawania zagrożeń i problemów rozwojowych dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania tym zjawiskom. Poznają też przyczyny pojawiania się sytuacji problemowych, uczą się zasad profilaktyki wobec poszczególnych zagrożeń oraz tego, jak właściwie reagować, jeżeli wychowankowie znajdą się w różnych trudnych sytuacjach.
11:48, 11.08.2022
Trwają przygotowania do XXIII Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego „Bez Barier – Święta Góra 2022”, realizowanego pod patronatem Starosty Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego. Zapraszają na tę ważną dla środowiska osób organizatorzy: Stowarzyszenie „DZIECKO”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Kongregacja Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze.
15
11:18, 25.07.2022
Od 150 dni Ukraina broni się przed bestialską agresją najeźdźców rosyjskich. Wojna pochłonęła już wiele ofiar. Jest też coraz więcej rannych, wymagających pomocy. A na obszarach wyzwolonych spod okupacji rosyjskiej i w rejonach przyfrontowych brakuje wszystkiego, począwszy od żywności po podstawowe środki czystości i higieny.
1
09:47, 18.07.2022
Dzieci, wychowujące się w rodzinach zastępczych i w domach dziecka, bardzo często muszą nadrabiać braki spowodowane różnymi sytuacjami kryzysowymi, które spowodowały ich umieszczenie w pieczy zastępczej. Deficyty te dotyczą różnych obszarów życia. I to właśnie rodziny zastępcze i wychowawcy placówek tworzą dla tych dzieci nowe bezpieczne miejsca, w których najmłodsi mogą się rozwijać i przygotowywać do samodzielności w dorosłym życiu.
08:06, 06.06.2022
Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zapraszają na bezpłatne warsztaty dla rodziców. Celem warsztatów jest wzmacnianie kompetencji i prawidłowych postaw rodzicielskich.
2
07:47, 27.05.2022
Po dwuletniej przerwie, spowodowanej sytuacją epidemiczną mieszkańcy Domu mogli znów spotkać się z rodzinami i przyjaciółmi w piknikowym i majowym nastroju. Tym razem, jak nigdy dotąd, pogoda trochę ograniczyła ten piknikowy nastrój. Uczestnicy wydarzenia bawili się i rozmawiali nie w cieniu drzew w parku, ale w świetlicy wiejskiej i obiektach placówki.
3
11:21, 19.05.2022
Zakończyło się szkolenie dla kandydatów na przyszłych rodziców zastępczych. Wzięło w nim udział 10 osób, które przez kilka miesięcy poszerzało wiedzę o wychowaniu dzieci dramatycznie doświadczonych przez los. Jak podkreślają trenerzy prowadzący warsztaty: - „To wyjątkowi ludzie, bo zdecydowali się oddać część swojego życia dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą się wychowywać w swoich rodzinach biologicznych.”
11:48, 27.03.2022
Kilkutygodniowy chłopiec czeka w szpitalu. Rodzeństwo cztero- i sześciolatków czeka w pogotowiu rodzinnym. Jedenasto - i dwunastolatkowie czekają w placówce opiekuńczo-wychowawczej… To codzienna sytuacja obserwowana w powiatowych centrach pomocy rodzinie w całym kraju. Dzieci szukają domów pełnych miłości, spokoju, dobrych wzorców wychowawczych, domów zapewniających poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Pragną być kochane, przytulane i mieć obok siebie osoby, którym można zaufać. Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Nie każde jednak ma taką szansę!
12:42, 13.03.2022
Wojna stała się najważniejszym tematem w mediach. Wywołuje to w nas, ale też w dzieciach takie uczucia jak strach, smutek, złość, czy niepokój. Tym bardziej, że tragedia wojny ma miejsce tuż za granicą.