Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
8
10:17, 17.04.2021
Dla młodych ludzi z rodzin zastępczych, start w dorosłe życie bywa znacznie trudniejszy niż dla ich rówieśników. Chcąc się usamodzielnić muszą sami znaleźć sobie pracę i mieszkanie.  Czasem mogą jednak liczyć na wsparcie. Samorząd powiatowy wygospodarował dla Beaty i Jacka mieszkanie chronione, tyle, że do remontu, a PCPR zapewni im świadczenia finansowe, pomoc w formie pracy socjalnej  i wsparcie koordynatorów. Pomagają też inni...
6
16:24, 14.04.2021
Wiele osób w powiecie gostyńskim ciągle potrzebuje wsparcia. Dla części z nich, zwłaszcza tych, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji, każda, nawet najmniejsza pomoc materialna jest ważna. Jeden z gostyńskich marketów od ponad roku przekazuje swoje nadwyżki żywnościowe dla potrzebujących z gmin Gostyń, Piaski i Pogorzela.
06:49, 29.03.2021
Zaczynamy kolejny okres zwiększonych obostrzeń. Izolacja, w której żyjemy od roku, a także kwarantanna, jakiej poddawani są niektórzy z nas, mają duży wpływ na nas wszystkich, ale szczególnie dotykają rodzin w kryzysie. Potwierdzają to liczne zgłoszenia, telefony i prośby o pomoc odbierane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w Punkcie Wsparcia Stowarzyszenia „DZIECKO” czy w Bonifraterskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Piaskach.
09:02, 20.03.2021
Trwa nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób, którym zdarza się stosować przemoc wobec bliskich. Nie radzisz sobie z kontrolowaniem własnej złości i agresji wobec bliskich? Przyjdź!
11:10, 14.03.2021
Mija pięć lat działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim V kadencji. Rada działa w oparciu o zapisy Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Tworzą ją działacze organizacji pozarządowych z dużym doświadczeniem w pracy z niepełnosprawnością.
2
07:41, 08.03.2021
Ponad milion kobiet w Polsce każdego roku jest bitych i poniżanych przez własnego partnera. A tylko 90 tysięcy ma odwagę zgłosić ten fakt na policję.
15:21, 04.03.2021
Dokuczanie i szykanowanie rówieśników to obecnie zjawisko powszechne. Wg diagnozy Instytutu Badań Edukacyjnych (z 2019 r.) ponad połowa uczniów do 15 r. życia doświadcza w mniejszym lub większym stopniu minimum raz w miesiącu dokuczania ze strony innych rówieśników. Do tego dochodzi przemoc stosowana przy wykorzystaniu narzędzi komunikacji zdalnej. Nasila się ona obecnie w związku z wymuszonym pandemią przeniesieniem aktywności młodych ludzi do świata wirtualnego.
09:57, 25.02.2021
Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Nie każde jednak ma taką szansę! Ty też możesz zostać rodziną zastępczą dla dzieci, które marzą, by dorastać w kochającej i bezpiecznej rodzinie!
09:53, 19.02.2021
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu udziela bezpłatnie pomocy i wsparcia specjalistycznego różnym osobom i grupom, w tym osobom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom. Specjalnie dla tej grupy działa przy PCPR w Gostyniu (ul. Wrocławska 8 - I poziom, tel. 65 572 75 28, pcpr@gostyn.pl): Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin.
1
12:49, 04.01.2021
Tworząc i realizując ten partnerski projekt, Stowarzyszenie „DZIECKO” przyjęło sobie za cele: wieloobszarowe wspieranie rodzin oraz uświadamianie rodzinom i specjalistom wspierającym rodziny, jakie zjawiska, w szczególności trudności i problemy wychowawcze oraz zjawiska uzależnień i przemocy, zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności. Celem różnorodnych działań projektowych było także wskazanie sposobów radzenia sobie z tymi trudnościami i problemami. A także podejmowanie działań w związku ze zwiększającymi się: liczbą rozwodów oraz liczbą dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej lub w placówkach o charakterze resocjalizacyjnym.
3
11:26, 28.12.2020
Krew i jej składniki to lek, którego nie da się zastąpić sztucznymi preparatami. Jej oddawanie stanowi bezcenną pomoc dla wielu chorych często ratującą im życie. Nie wszyscy jednak wiedzą, że oddając krew czy osocze można zyskać wiele przywilejów, jak choćby ulgi w podatkach, tańsze lekarstwa czy bezpłatne wyniki badań laboratoryjnych. Z tych przywilejów korzysta coraz więcej osób.
08:26, 09.12.2020
Odpowiedzi na to pytanie, wspólnie z Tomaszem Świtkiem, psychoterapeutą i superwizorem, szukały rodziny zastępcze z terenu powiatu gostyńskiego.
12:14, 06.12.2020
Odbyło się kolejne z cyklu szkoleń dla rodzin zastępczych i specjalistów pracujących z dziećmi i rodzinami. Tym razem do współpracy Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprosiły Magdalenę Szutarską, psychologa, psychoterapeutę, trenera, superwizora. Pracuje z dziećmi, dorosłymi i rodzinami, zajmuje się szczególnie obszarami związanymi z doświadczaną traumą, trudnościami rozwojowymi.
15:58, 30.11.2020
Polska jest jednym z niewielu krajów na świecie, w którym obowiązuje – dopiero od kilku lat - restrykcyjne prawo dotyczące całkowitego zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Rodzicowi nie wolno dać dziecku klapsa. W drastycznych przypadkach pobicia dziecko może być w trybie natychmiastowym odebrane rodzicom i umieszczone w bezpiecznym miejscu do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd rodzinny
15:52, 30.11.2020
Niektórzy twierdzą, że problem krzywdzenia dzieci jest tak stary jak świat… Chociaż statystyki pokazują, iż ofiarami przemocy są głównie kobiety, wydaje się, iż to właśnie dzieci najczęściej doznają okrucieństwa. Dzieci nie wiedzą jednak, jak to zmienić i sporadycznie szukają pomocy, ukrywając swoją tragedię.
REKLAMA