Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
1
12:49, 04.01.2021
Tworząc i realizując ten partnerski projekt, Stowarzyszenie „DZIECKO” przyjęło sobie za cele: wieloobszarowe wspieranie rodzin oraz uświadamianie rodzinom i specjalistom wspierającym rodziny, jakie zjawiska, w szczególności trudności i problemy wychowawcze oraz zjawiska uzależnień i przemocy, zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności. Celem różnorodnych działań projektowych było także wskazanie sposobów radzenia sobie z tymi trudnościami i problemami. A także podejmowanie działań w związku ze zwiększającymi się: liczbą rozwodów oraz liczbą dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej lub w placówkach o charakterze resocjalizacyjnym.
3
11:26, 28.12.2020
Krew i jej składniki to lek, którego nie da się zastąpić sztucznymi preparatami. Jej oddawanie stanowi bezcenną pomoc dla wielu chorych często ratującą im życie. Nie wszyscy jednak wiedzą, że oddając krew czy osocze można zyskać wiele przywilejów, jak choćby ulgi w podatkach, tańsze lekarstwa czy bezpłatne wyniki badań laboratoryjnych. Z tych przywilejów korzysta coraz więcej osób.
08:26, 09.12.2020
Odpowiedzi na to pytanie, wspólnie z Tomaszem Świtkiem, psychoterapeutą i superwizorem, szukały rodziny zastępcze z terenu powiatu gostyńskiego.
12:14, 06.12.2020
Odbyło się kolejne z cyklu szkoleń dla rodzin zastępczych i specjalistów pracujących z dziećmi i rodzinami. Tym razem do współpracy Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprosiły Magdalenę Szutarską, psychologa, psychoterapeutę, trenera, superwizora. Pracuje z dziećmi, dorosłymi i rodzinami, zajmuje się szczególnie obszarami związanymi z doświadczaną traumą, trudnościami rozwojowymi.
15:58, 30.11.2020
Polska jest jednym z niewielu krajów na świecie, w którym obowiązuje – dopiero od kilku lat - restrykcyjne prawo dotyczące całkowitego zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Rodzicowi nie wolno dać dziecku klapsa. W drastycznych przypadkach pobicia dziecko może być w trybie natychmiastowym odebrane rodzicom i umieszczone w bezpiecznym miejscu do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd rodzinny
15:52, 30.11.2020
Niektórzy twierdzą, że problem krzywdzenia dzieci jest tak stary jak świat… Chociaż statystyki pokazują, iż ofiarami przemocy są głównie kobiety, wydaje się, iż to właśnie dzieci najczęściej doznają okrucieństwa. Dzieci nie wiedzą jednak, jak to zmienić i sporadycznie szukają pomocy, ukrywając swoją tragedię.
15:45, 30.11.2020
Sytuacja epidemii, w której znaleźliśmy się jako społeczeństwo jest zagrażająca nie tylko w wymiarze bezpośrednich infekcji koronawirusem. Jej konsekwencje związane z przemocą i wykorzystywaniem seksualnym uderzają przede wszystkim w dzieci.
07:45, 30.11.2020
Przemoc w rodzinie to jedna z bolesnych cech naszego społeczeństwa. Słyszymy o niej często, ale jeszcze częściej uważamy, że ona nas i naszych rodzin nie dotyczy. Czy tak jest rzeczywiście?
07:26, 30.11.2020
Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych to częste zjawisko. Niestety, niewiele się o nim mówi. Czym jest taka przemoc?
1
10:39, 29.11.2020
Rozstanie rodziców, separacja, rozwód to coraz częściej spotykane sytuacje w rodzinie. W tych trudnych chwilach rodzice, skupieni na swoich problemach związanych z rozstaniem, podziałem majątku i przygotowywaniem nowego życia już bez dotychczasowego partnera, nie zwracają uwagi na to, że jest też wyjątkowo trudna sytuacja dla ich dzieci.
1
07:44, 23.11.2020
Ośrodek Mediacyjny w Gostyniu, prowadzony przez Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, prowadzi nieodpłatne mediacje w ramach projektu „W rodzinie siła”.
REKLAMA