Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
11:48, 27.03.2022
Kilkutygodniowy chłopiec czeka w szpitalu. Rodzeństwo cztero- i sześciolatków czeka w pogotowiu rodzinnym. Jedenasto - i dwunastolatkowie czekają w placówce opiekuńczo-wychowawczej… To codzienna sytuacja obserwowana w powiatowych centrach pomocy rodzinie w całym kraju. Dzieci szukają domów pełnych miłości, spokoju, dobrych wzorców wychowawczych, domów zapewniających poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Pragną być kochane, przytulane i mieć obok siebie osoby, którym można zaufać. Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Nie każde jednak ma taką szansę!
12:42, 13.03.2022
Wojna stała się najważniejszym tematem w mediach. Wywołuje to w nas, ale też w dzieciach takie uczucia jak strach, smutek, złość, czy niepokój. Tym bardziej, że tragedia wojny ma miejsce tuż za granicą.
08:03, 11.03.2022
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu udziela bezpłatnie pomocy i wsparcia specjalistycznego ofiarom przemocy. Specjalnie dla tej grupy osób prowadzone są przy PCPR w Gostyniu (ul. Wrocławska 8, tel. 65 572 75 28, kontakt@pcprgostyn.pl) działania: Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin.
07:10, 03.03.2022
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu udziela bezpłatnej pomocy i wsparcia specjalistycznego różnym osobom i grupom, w tym osobom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom.
10:54, 29.12.2021
W ostatnich latach zmieniły się znacząco przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wymiar sprawiedliwości, policja oraz specjaliści pracujący w jednostkach pomocy społecznej, oświaty i ochrony zdrowia zyskali nowe narzędzia, metody i procedury, które można skutecznie wykorzystywać do ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie.
REKLAMA
10:50, 29.12.2021
Separacja czy rozwód i rozstanie się rodziców jest zawsze dramatem dla dziecka. I nie jest ważne, czy ma ono pięć lat, czy też piętnaście i już więcej rozumie. W sytuacji rozstania rodziców dzieci są zagubione, rozdarte, nie potrafią zrozumieć tego, dlaczego ich ukochani rodzice, najważniejsze dla nich osoby na świecie, postanowili się rozstać.
10:45, 29.12.2021
Rozstanie rodziców, separacja, rozwód to coraz częściej spotykane sytuacje w rodzinie. W tych trudnych chwilach rodzice, skupieni na swoich problemach związanych z rozstaniem, podziałem majątku i przygotowywaniem nowego życia już bez dotychczasowego partnera, nie zwracają uwagi na to, że jest też wyjątkowo trudna sytuacja dla ich dzieci.
09:30, 28.12.2021
Fundacja Fabryka Pomysłów, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Ośrodkiem Mediacyjnym Stowarzyszenia “Dziecko”, przeprowadziła 10 mediacji rodzinnych w ramach projektu „Bezpiecznie w rodzinie”. Dotyczyły one głównie spraw rodzinnych, związanych z alimentacją, z ustalaniem kontaktów z dziećmi w sytuacjach separacji lub rozwodów. Odbyły się też mediacje dotyczące rozwiązywania trudnych spraw rodzinnych oraz naprawy relacji rodzinnych w sytuacjach konfliktów pokoleniowych.
09:25, 28.12.2021
Ogromnym problemem jest niechęć krzywdzonych osób starszych i niepełnosprawnych do ujawniania przemocy, jakiej doświadczają ze strony swoich dzieci, wnuków, współmałżonków. Poczucie obowiązku chronienia ich sprawia, że znoszą cierpienie w milczeniu. Starzy rodzice nierzadko czują się odpowiedzialni za zachowanie swoich dorosłych dzieci, zgodnie z przekonaniem, że tak sobie je wychowali. Wiąże się to ze wstydem i strachem przed ujawnieniem krzywdzenia przez własne dzieci, bo co inni powiedzą... Ważne jest, by zachęcać ich do zmiany takiego myślenia.
09:19, 28.12.2021
Mity i stereotypy, pokutujące wśród nas, a dotyczące osób starszych i niepełnosprawnych, „usprawiedliwiają” stosowanie przemocy. Starość według tych mitów wiąże się z niesprawnością psychiczną i fizyczną, podatnością na choroby, biedą, niezadowoleniem, konserwatyzmem poglądów i nawyków, skłonnością do pouczania innych, zaniedbaniem, pesymizmem.
REKLAMA
09:16, 28.12.2021
Przemoc wobec starszych jest poważnym problem społecznym w skali globalnej. Wpływ na to ma postępujący proces starzenia się społeczeństwa na całym świecie. Najczęstszą formą przemocy wobec starszych jest przemoc psychiczna i ekonomiczna. Potwierdzają to badania Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
09:11, 28.12.2021
Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych to częste zjawisko. Niestety, niewiele się o nim mówi. Czym jest taka przemoc?
09:07, 28.12.2021
ikt nie lubi myśleć o sobie, jak o „negatywnym” rodzicu, ale co to znaczy być „pozytywnym rodzicem”? Pozytywne rodzicielstwo odnosi się do zachowania rodziców, które jest oparte na najlepszym interesie dziecka: czyli takim wychowaniu, wzmacnianiu, uznaniu oraz byciu przewodnikiem, by tworzyć w rodzinie świat umożliwiający pełny rozwój dziecka. Pozytywne rodzicielstwo wyrasta z poszanowania praw człowieka przysługujących dziecku, a zatem ze środowiska pozbawionego przemocy, gdzie rodzice nie stosują kar polegających na fizycznym, bądź psychicznym poniżaniu, by rozwiązać konflikt, czy „nauczyć” dyscypliny i respektu.
09:02, 28.12.2021
Bicie dorosłych jest traktowane jako napaść. Bicie zwierząt jest okrucieństwem. To dlaczego bicie dzieci jest „dla ich dobra”?
08:52, 28.12.2021
Najprostsza i bezdyskusyjna odpowiedź to: - Bo nie wolno bić ludzi! A każde dziecko jest człowiekiem. Nikt zdroworozsądkowo myślący nie zgadza się, by bić dorosłych. Bicie dzieci, czyli tych słabszych, mniejszych, tych, którzy nie potrafią się obronić to hańba XXI wieku!
REKLAMA
REKLAMA