Zamknij
12:09, 06.01.2023
Czasami życie układa się w taki sposób, że nie radzimy sobie z problemami. Dlatego warto pamiętać, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu udzielana jest bezpłatnie pomoc i wsparcie specjalistyczne różnym osobom i grupom, w tym osobom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom. Możesz też skorzystać z anonimowego telefonu zaufania.
15:31, 20.09.2022
Już ponad 1/4 Polaków to osoby powyżej 60. roku życia - czyli ponad 10 milionów (dane GUS i Eurostatu). A za 20 lat 1/3 Polaków będzie po 60-tce! Nigdy w historii ludzkości, Europy czy naszego kraju nie było takiej sytuacji!
08:48, 16.09.2022
We wrześniu i październiku rodzice zastępczy z terenu powiatu gostyńskiego uczestniczą w cyklu cotygodniowych specjalistycznych warsztatów, podnoszących kompetencje wychowawcze, zwłaszcza w obszarze rozpoznawania zagrożeń i problemów rozwojowych dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania tym zjawiskom. Poznają też przyczyny pojawiania się sytuacji problemowych, uczą się zasad profilaktyki wobec poszczególnych zagrożeń oraz tego, jak właściwie reagować, jeżeli wychowankowie znajdą się w różnych trudnych sytuacjach.
11:48, 11.08.2022
Trwają przygotowania do XXIII Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego „Bez Barier – Święta Góra 2022”, realizowanego pod patronatem Starosty Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego. Zapraszają na tę ważną dla środowiska osób organizatorzy: Stowarzyszenie „DZIECKO”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Kongregacja Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze.
09:47, 18.07.2022
Dzieci, wychowujące się w rodzinach zastępczych i w domach dziecka, bardzo często muszą nadrabiać braki spowodowane różnymi sytuacjami kryzysowymi, które spowodowały ich umieszczenie w pieczy zastępczej. Deficyty te dotyczą różnych obszarów życia. I to właśnie rodziny zastępcze i wychowawcy placówek tworzą dla tych dzieci nowe bezpieczne miejsca, w których najmłodsi mogą się rozwijać i przygotowywać do samodzielności w dorosłym życiu.
08:06, 06.06.2022
Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zapraszają na bezpłatne warsztaty dla rodziców. Celem warsztatów jest wzmacnianie kompetencji i prawidłowych postaw rodzicielskich.
07:47, 27.05.2022
Po dwuletniej przerwie, spowodowanej sytuacją epidemiczną mieszkańcy Domu mogli znów spotkać się z rodzinami i przyjaciółmi w piknikowym i majowym nastroju. Tym razem, jak nigdy dotąd, pogoda trochę ograniczyła ten piknikowy nastrój. Uczestnicy wydarzenia bawili się i rozmawiali nie w cieniu drzew w parku, ale w świetlicy wiejskiej i obiektach placówki.
11:21, 19.05.2022
Zakończyło się szkolenie dla kandydatów na przyszłych rodziców zastępczych. Wzięło w nim udział 10 osób, które przez kilka miesięcy poszerzało wiedzę o wychowaniu dzieci dramatycznie doświadczonych przez los. Jak podkreślają trenerzy prowadzący warsztaty: - „To wyjątkowi ludzie, bo zdecydowali się oddać część swojego życia dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą się wychowywać w swoich rodzinach biologicznych.”
11:48, 27.03.2022
Kilkutygodniowy chłopiec czeka w szpitalu. Rodzeństwo cztero- i sześciolatków czeka w pogotowiu rodzinnym. Jedenasto - i dwunastolatkowie czekają w placówce opiekuńczo-wychowawczej… To codzienna sytuacja obserwowana w powiatowych centrach pomocy rodzinie w całym kraju. Dzieci szukają domów pełnych miłości, spokoju, dobrych wzorców wychowawczych, domów zapewniających poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Pragną być kochane, przytulane i mieć obok siebie osoby, którym można zaufać. Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Nie każde jednak ma taką szansę!
12:42, 13.03.2022
Wojna stała się najważniejszym tematem w mediach. Wywołuje to w nas, ale też w dzieciach takie uczucia jak strach, smutek, złość, czy niepokój. Tym bardziej, że tragedia wojny ma miejsce tuż za granicą.
08:03, 11.03.2022
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu udziela bezpłatnie pomocy i wsparcia specjalistycznego ofiarom przemocy. Specjalnie dla tej grupy osób prowadzone są przy PCPR w Gostyniu (ul. Wrocławska 8, tel. 65 572 75 28, [email protected]) działania: Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin.
07:10, 03.03.2022
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu udziela bezpłatnej pomocy i wsparcia specjalistycznego różnym osobom i grupom, w tym osobom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom.
10:54, 29.12.2021
W ostatnich latach zmieniły się znacząco przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wymiar sprawiedliwości, policja oraz specjaliści pracujący w jednostkach pomocy społecznej, oświaty i ochrony zdrowia zyskali nowe narzędzia, metody i procedury, które można skutecznie wykorzystywać do ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie.
10:50, 29.12.2021
Separacja czy rozwód i rozstanie się rodziców jest zawsze dramatem dla dziecka. I nie jest ważne, czy ma ono pięć lat, czy też piętnaście i już więcej rozumie. W sytuacji rozstania rodziców dzieci są zagubione, rozdarte, nie potrafią zrozumieć tego, dlaczego ich ukochani rodzice, najważniejsze dla nich osoby na świecie, postanowili się rozstać.
10:45, 29.12.2021
Rozstanie rodziców, separacja, rozwód to coraz częściej spotykane sytuacje w rodzinie. W tych trudnych chwilach rodzice, skupieni na swoich problemach związanych z rozstaniem, podziałem majątku i przygotowywaniem nowego życia już bez dotychczasowego partnera, nie zwracają uwagi na to, że jest też wyjątkowo trudna sytuacja dla ich dzieci.