Zamknij
REKLAMA
Badanie i diagnozowanie lokalnego rynku pracy pod względem potrzeb edukacyjno-zawodowych; pomoc przy określaniu predyspozycji zawodowych klientów; badanie preferencji zawodowych, analiza mocnych i słabych stron klientów; udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia; udzielanie indywidualnych i grupowych informacji zawodowych o możliwościach szkolenia i kształcenia oraz o zawodach i rynku pracy, w tym prowadzenie zajęć z zakresu przedsiębiorczości i promowania samozatrudnienia; opracowywanie rocznego planu pracy jednostki w zakresie realizacji zadań; dbanie o promocję usług wśród klientów; rozpowszechnianie informacji o prowadzonych działaniach na lokalnym rynku.
StPr/23/0256
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Prowadzenie zajęć edukacji wczesnoszkolnej w klasach łączonych 1-3 zgodnie z metodą Montessori (szkoła zapewnia odpowiednie przygotowanie kandydata ).
StPr/23/0248
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2023
wynagrodzenie od od 3 800 PLN

.
StPr/23/0249
data rozpoczęcia pracy od 29.03.2023
wynagrodzenie od od 872,5 PLN

Więcej informacji: http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/rekrutacja-do-sluzby-w
StPr/23/0250
data rozpoczęcia pracy od 05.05.2023
wynagrodzenie od od 5 400 do 5 800 PLN

.
StPr/23/0243
data rozpoczęcia pracy od 27.03.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Obsługa klienta w lodziarni
StPr/23/0225
data rozpoczęcia pracy od 10.04.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN

Montaż szaf sterowniczych
StPr/23/0213
data rozpoczęcia pracy od 23.03.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POLIESTROWYCH DO MALOWANIA, LAKIEROWANIE METODĄ NATRYSKOWĄ
StPr/23/0214
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2023
wynagrodzenie od od 5 300 PLN

SZLIFOWANIE, SZPACHLOWANIE, WYPEŁNIANIE - PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW I POJAZDÓW DO MALOWANIA
StPr/23/0215
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2023
wynagrodzenie od od 4 600 PLN

PRODUKCJA ELEMENTÓW, NP. OSŁON, SPOJLERÓW, KABIN - FORMOWANIE, LAMINOWANIE, SZLIFOWANIE
StPr/23/0216
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2023
wynagrodzenie od od 6 100 PLN