Zamknij
REKLAMA

Radni rozliczyli powiatową pomoc społeczną

08.20, 26.07.2021 PCPR Gostyń
Skomentuj PCPR Gostyń
REKLAMA

Rada Powiatu Gostyńskiego podsumowała na ostatniej sesji działalność powiatowej pomocy społecznej w roku 2020. Zapoznała się też z dokumentem „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w 2020 roku oraz omówienie sytuacji pomocy społecznej w 2021 r. i wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku”, przygotowanymi przez PCPR w Gostyniu.

System pomocy społecznej w powiecie gostyńskim tworzą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i działające przy nim: Młodzieżowe Świetlice Środowiskowe w Pogorzeli, Gostyniu i Krobi, Mieszkanie chronione dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, Telefon Zaufania, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Bank Pomocy Rzeczowej, pogotowia rodzinne i rodziny zastępcze; Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie, Dom Pomocy Społecznej w Rogowie, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie i działające przy nim Grupowe Mieszkania w Bruczkowie i w Zimnowodzie, Dom Dziecka nr 1 w Bodzewie, Dom Dziecka nr 2 w Bodzewie, Dom Dziecka w Gostyniu, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach Stowarzyszenia „KREATYWNI”, Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia „DZIECKO”, Punkt Spotkań z Dziećmi oraz stale współpracujących 12 organizacji pozarządowych.

W wyniku działań w 2020 roku placówek i specjalistów działających w powiatowym systemie pomocy społecznej: 587 osobom zapewniono opiekę całodobową (w tym 154 dzieciom), 151 osobom zapewnioną opiekę dzienną, 17 osób usamodzielniono. Zrealizowano 26 programów i projektów socjalnych, adresowanych do środowisk z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia psychicznego, poradnictwa obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego, wydało 1422 decyzje i postanowienia administracyjne, udzieliło 9 554 porad osobom indywidualnym, przeprowadziło 26 kontroli w palcówkach podległych, zorganizowało 26 szkoleń i konferencji dla 917 uczestników.

Udzieliło też 2 732 świadczenia finansowe na kwotę 2 695 683,57 zł oraz 207 razy udzieliło pomocy rzeczowej. Przeprowadzono też 29 mediacji rodzinnych i 38 terapii rodzinnych i indywidualnych oraz udzielono 37 razy pomocy w Telefonie Zaufania. Wypożyczyło też 28 razy sprzęt rehabilitacyjny potrzebującym oraz przekazało nieodpłatnie 8 specjalistycznych sprzętów rehabilitacyjnych. Wydawano zainteresowanym: „Informator dla osób niepełnosprawnych”, „Broszurę informacyjną dla ofiar przemocy” oraz publikacja „Informator. Instytucje pomocy społecznej w powiecie gostyńskim”, a także podręcznik dla rodziców „Mamo! Tato! Kochajcie mnie!”.

Wielokrotnie wspierano działania charytatywne dla dzieci i dorosłych potrzebujących wsparcia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, jako twórca projektów grantowych lub współtwórca w projektach partnerskich, pozyskało łącznie w 2020 r. dla powiatowego systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny 3 003 964,34 zł, w tym w projektach partnerskich z organizacjami pozarządowymi 74 950 zł.

Wielokrotnie działania powiatowego systemu pomocy społecznej były prezentowane na konferencjach ogólnopolskich i wojewódzkich jako przykłady dobrych praktyk.

Słowa podziękowania należą się wszystkim pracownikom i współpracownikom powiatowego systemu pomocy społecznej za dobrą pracę na rzecz potrzebujących.

(PCPR Gostyń)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%