Zamknij

Odzyskanie należności – jak zrobić to skutecznie?

14:38, 23.05.2023 art. sponsorowany Aktualizacja: 13:36, 13.07.2023
pixabay pixabay

Odzyskiwanie należności to czasochłonne i niełatwe działanie. Jak skutecznie odzyskać zaległości? 

Jak odzyskać należności? 

Wierzyciel może podejmować próby odzyskania należności od dłużnika samodzielnie lub skorzystać z profesjonalnych usług firmy windykacyjnej. Na czym polegają te dwa sposoby windykacji i który z nich jest bardziej efektywny? Windykacja samodzielna sprowadza się do odzyskiwania zaległych należności od swojego dłużnika przez samego wierzyciela lub np. jego pracownika. Windykacja z udziałem firmy windykacyjnej to zaś przekazanie windykacji wyspecjalizowanemu podmiotowi, który bazując na wiedzy i doświadczeniu odzyskuje należności na rzecz wierzyciela. 

Jak prowadzić windykację samodzielną? 

Decydując się na samodzielne odzyskiwanie należności wierzyciel musi pamiętać, że działania te są na ogół czasochłonne. Przypadki, w których brak zapłaty zaległej faktury wynika z przeoczenia są bowiem niestety rzadkością. Jakie działania może podjąć wierzyciel? Może on robić wszystko to, co nie jest zabronione prawem, aby odzyskać należności od dłużnika, rozpoczynając od tzw. windykacji polubownej. Obejmuje ona kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty z dłużnikiem i przypominanie mu o zapłacie. Windykacją polubowną będą także pisma i wezwania do zapłaty kierowane do dłużnika, ale też zgłoszenie go do rejestrów dłużników.  

Jeżeli żadne z tych działań nie przyniesie rezultatu, wówczas wierzyciel kieruje sprawę na drogę sądową, rozpoczynając tzw. windykację sądową. 

Jak prowadzić windykację z firmą windykacyjną? 

Windykacja z pomocą firmy windykacyjnej sprowadza się do udzielenia wyspecjalizowanemu podmiotowi pełnomocnictwa i upoważnienia do odzyskania należności na rzecz wierzyciela. Wszelkie działania podejmuje zatem firma, całkowicie odciążając wierzyciela.  

Firma windykacyjna działa w oparciu o takie same zasady, jak wierzyciel w przypadku windykacji samodzielnej. Rozpoczyna ona zatem windykację polubowną wysyłając dłużnikowi pisma i wezwania do zapłaty, kierując do niego maile z informacją o upływie terminu płatności, podejmując próby telefonicznego lub osobistego kontaktu. Firma windykacyjna może także prowadzić z dłużnikiem negocjacje w sprawie sposobu i terminu spłaty długu. 

Jeśli windykacja polubowna nie przyniesie rezultatu, dla odzyskania należności konieczne jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Także i w tym momencie wierzyciel  może liczyć na  pomoc firmy windykacyjnej. Nie tylko pomaga ona w przygotowaniu pozwu i zgromadzeniu stosowanych dokumentów, ale często udziela także wsparcia w trakcie postępowania.  

Który sposób windykacji wybrać? 

Zastanawiając się nad tym, jak odzyskać należności od dłużnika warto przeanalizować co leży u podstaw opóźnienia w spłacie zobowiązań i czy zdarza się ono po raz pierwszy, a także jaka jest sytuacja finansowa dłużnika. Wszystko to pozwoli ocenić, czy wierzyciel jest w stanie odzyskać pieniądze samodzielnie. Warto bowiem podkreślić, że windykacja z pomocą firmy windykacyjnej jest na ogół dużo bardziej efektywna. Wynika to wiedzy i doświadczenia zespołu, ale też z czynnika psychologicznego – wielu dłużników traktuje działania specjalistów dużo poważniej, licząc się z nieuchronnymi konsekwencjami. 

(art. sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%