Zamknij
REKLAMA

Kiedy małżeństwo przestaje istnieć, czyli jak wziąć rozwód?

15:16, 29.12.2021 | materiały partnera

Rozwód oznacza koniec wspólnego życia małżonków, którzy od dłuższego czasu nie mogą dojść do porozumienia. Przyczyny rozwodów bywają różne i dla wielu osób jest to emocjonalne przeżycie, które chciałoby się mieć jak najszybciej za sobą. W jaki sposób uzyskać rozwód i jak się do tego przygotować?

Od złożenia pozwu do orzeczenia rozwodu, czyli jak wziąć rozwód?

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć po zapadnięciu decyzji o rozwodzie, jest złożenie pozwu do właściwego sądu. Sprawa odbywać się będzie w miejscu zamieszkania małżeństwa, dlatego też mieszkaniec Poznania musi złożyć pozew o rozwód w Poznaniu. Pozew, oprócz podstawowych danych osobowych małżonków, powinien zawierać  wniosek o rozwiązanie małżeństwa. W zależności od powodu rozstania, wniosek może zawierać orzeczenie o winie małżonka. Jeżeli para, która podjęła decyzję o rozwodzie ma wspólnie nieletnie dzieci, pozew może zawierać również żądanie dotyczące alimentów. W pozwie należy podać również uzasadnienie okoliczności nastąpienia rozkładu pożycia małżeńskiego. 

Jak złożyć pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy można złożyć samodzielnie bądź przez adwokata rozwodowego z Poznania, gdzie będzie odbywać się sprawa. Dokument sporządzany jest zawsze w dwóch egzemplarzach - jeden składany jest do sądu, natomiast drugi przekazany zostaje małżonkowi, który ma prawo się do niego ustosunkować. Oprócz samego pozwu, do sądu należy dostarczyć także akt zawarcia małżeństwa w oryginale oraz skrócone odpisy aktu urodzenia dzieci, o ile małżeństwo dzieci posiada. W przypadku brakujących dokumentów, sąd powiadomi o tym fakcie osobę składającą pozew rozwodowy, wzywając ją do ich uzupełnienia. Składając pozew o rozwód należy również pamiętać, że obowiązuje przy tym stała opłata w wysokości 600zł. 

Trwały rozpad pożycia a uzyskanie rozwodu

Rozwód będzie możliwy w przypadku, gdy pomiędzy stronami trwającymi w związku małżeńskim nastąpił całkowity i trwały rozkład pożycia. Oznacza to po prostu, że pomiędzy małżonkami nie ma już żadnej więzi, zarówno w przypadku sfery emocjonalnej, jak i fizycznej. Trwałość rozkładu oceniana jest zaś na podstawie doświadczenia życiowego i jasno określa, że małżonkowie nie zamierzają kontynuować już wspólnie życia. 

Na sali sądowej, w trakcie przebiegu sprawy, przebywać mogą jedynie małżonkowie, przy czym może towarzyszyć im wyłącznie adwokat z Poznania od spraw rozwodowych. Podczas trwania sprawy rozwodowej sąd wnikliwie ocenia, czy rozpad małżeństwa nie wywrze negatywnego wpływu na dobro dzieci i jeżeli oceni, że sytuacja taka miałaby miejsce, rozwód nie będzie dopuszczalny. Sąd może nie dopuścić do rozwodu również wtedy, gdy jeden z małżonków zmaga się z trudną sytuacją życiową, do których zaliczają się między innymi ciężkie choroby. Uzyskanie rozwodu może być również utrudnione w przypadku, kiedy o rozwód wnioskuje wyłącznie małżonek, który winien jest rozpadu pożycia małżeńskiego. Jeżeli drugi z małżonków nie zgadza się na rozwód, sąd zobowiązany jest do sprawdzenia, czy jego działania nie naruszają zasad współżycia społecznego, co może wydłużyć czas trwania całej sprawy rozwodowej.

Rozwód będzie miał miejsce dopiero w momencie, gdy sąd o tym zadecyduje. Wyrok zostanie orzeczony na podstawie odbytych rozpraw oraz postępowań dowodowych. Jeżeli wyrok, który zapadł, nie jest satysfakcjonujący dla jednej ze stron, można ubiegać się o uzasadnienie wyroku, składając odpowiedni wniosek w ciągu 7 dni od momentu jego ogłoszenia. Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku, czas na złożenie apelacji do sądu odwoławczego wynosi 14 dni. W przypadku, kiedy formalności te nie zostaną dopełnione, wyrok wydany przez sąd staje się prawomocny. Należy również pamiętać, że jeżeli byłych małżonków łączyły wspólne dobra, po sprawie rozwodowej następuje podział majątku wspólnego https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/adwokat-poznan-rozwod/.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%