Zamknij
REKLAMA

Szukam 30 dobrych pracowników - Pudliszki

16:28, 21.05.2019 | Oferta pracy

 

 

 

Pudliszki Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisku:
ELEKTROMECHANIK

Lokalizacja: Pudliszki

Nr ref: ME/05/19

Cel stanowiska:
Wsparcie przy utrzymaniu ruchu maszyn i urządzeń linii produkcyjnych w celu zapewnienia realizacji planów produkcyjnych.

Główne obowiązki:
Obsługa techniczna, konserwacja, usuwanie awarii maszyn i urządzeń produkcyjnych;
Bieżąca kontrola stanu technicznego linii produkcyjnych;
Prowadzanie remontów i przeglądów okresowych zgodnie z harmonogramem;
Montaż, rozruch i ustawianie maszyn produkcyjnych.

Wymagania:
Wykształcenie średnie techniczne – z zakresu mechatroniki, automatyki lub mechaniki;
Umiejętność analizy schematów elektrycznych i dokumentacji technicznej;
Zaświadczenie kwalifikacyjne SEP do 1kV;
Zapewniamy przeszkolenie wewnętrzne;
Pracownik zostanie przydzielony do zespołu, z którym będzie pracować;

Praca w systemie zmianowym;
Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, kreatywność.

Dodatkowe atuty:
Znajomość obsługi sterowników PLC będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w firmie o stabilnej pozycji na rynku
Długofalowe zatrudnienie
Wysokie standardy BHP
Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe + premię uzależnioną od wyników
Świadczenia z ZFŚS (np. wczasy pod gruszą)
Możliwość rozwoju oraz szkolenia

 

Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego z zaznaczonym numerem referencyjnym) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do:

 

Pudliszki Sp. z o.o., Dział Personalny
Pudliszki, ul. Fabryczna 7
63-840 Krobia
rekrutacja.pudliszki@kraftheinz.com

 

Zainteresowanych informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Przesłane przez kandydatów dokumenty rekrutacyjne będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji po czym zostaną zniszczone.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Pudliszki Sp. z o.o. informuje o możliwości zatrudnienia
na stanowisku:

OPERATOR URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH

Lokalizacja: Pudliszki

Nr ref: OUT/5/19

 

Cel stanowiska:
Udział w realizacji planu produkcji poprzez obsługę maszyn na liniach produkcyjnych.

Główne obowiązki:
• Obsługa maszyn i urządzeń służących do procesów przygotowania porcji produkcyjnych , obsługa linii pakujących, zgodnie z instrukcją obsługi, przepisami BHP i ppoż;
• Zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu i obsłudze technicznej zaobserwowanych nieprawidłowości w pracy obsługiwanych maszyn i urządzeń;
• Udział w przezbrojeniach maszyn i urządzeń pod bieżące plany produkcyjne;
• Dbałość o powierzony sprzęt i porządek na i wokół stanowiska pracy

Wymagania:
• Wykształcenie zasadnicze zawodowe, pożądane średnie
• Znajomość podstaw procesów produkcyjnych będzie dodatkowym atutem;
• Komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność współpracy, organizacji własnego czasu pracy.

Oferujemy:
Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w firmie o stabilnej pozycji na rynku
Długofalowe zatrudnienie
Wysokie standardy BHP
Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe + premię uzależnioną od wyników
Świadczenia z ZFŚS (np. wczasy pod gruszą)
Możliwość rozwoju oraz szkolenia

 

Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego z zaznaczonym numerem referencyjnym) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do:

Pudliszki Sp. z o.o., Dział Personalny
Pudliszki, ul. Fabryczna 7
63-840 Krobia
rekrutacja.pudliszki@kraftheinz.com

 

Zainteresowanych informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Przesłane przez kandydatów dokumenty rekrutacyjne będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji po czym zostaną zniszczone.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Pudliszki Sp. z o.o. informuje o możliwości zatrudnienia
na stanowisku:

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

Lokalizacja: Pudliszki
Nr ref: OWW/05/18

 

Cel stanowiska:
Zapewnienie ciągłości procesów produkcyjno-logistycznych poprzez załadunek, kompletację, załadunek i przewożenie składników i towarów na podstawie zaplanowanych harmonogramów prac.

Główne obowiązki:
Rozładunki i rozmieszczenie towaró
w w magazynach za pomocą wózków widłowych
Prace magazynowe związane z kompletacją towarów do wysyłki i załadunkiem
Prace magazynowe związane z wydaniem składników z magazynów
Przestrzeganie zasad BHP

Wymagania:
Uprawnienia do obsługi wózka widłowego,
Doświadczenie w obsłudze wózków widłowych
Komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole

Oferujemy:
Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w firmie o stabilnej pozycji na rynku
Długofalowe zatrudnienie
Wysokie standardy BHP
Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe + premię uzależnioną od wyników
Świadczenia z ZFŚS (np. wczasy pod gruszą)
Możliwość rozwoju oraz szkolenia

 

Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego z zaznaczonym numerem referencyjnym) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do:

Pudliszki Sp. z o.o., Dział Personalny
Pudliszki, ul. Fabryczna 7
63-840 Krobia
rekrutacja.pudliszki@kraftheinz.com


Zainteresowanych informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Przesłane przez kandydatów dokumenty rekrutacyjne będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji po czym zostaną zniszczone.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

informuje o możliwości zatrudnienia
w Dziale Produkcji na stanowisku:

OPERATOR URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH

Lokalizacja: Pudliszki
Nr ref: OUP/1/18

 

Cel stanowiska:
Udział w realizacji planu produkcji poprzez obsługę maszyn na liniach produkcyjnych.

Główne obowiązki:
• Obsługa maszyn i urządzeń na liniach pakujących, zgodnie z instrukcją obsługi, przepisami BHP i ppoż;
• Zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu i obsłudze technicznej zaobserwowanych nieprawidłowości w pracy obsługiwanych maszyn i urządzeń;
• Udział w przezbrojeniach maszyn i urządzeń pod bieżące plany produkcyjne;
• Dbałość o powierzony sprzęt i porządek na i wokół stanowiska pracy

Wymagania:
• Wykształcenie zasadnicze zawodowe, pożądane średnie
• Znajomość podstaw procesów produkcyjnych będzie dodatkowym atutem;
• Komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność współpracy, organizacji własnego czasu pracy.

Oferujemy:
Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w firmie o stabilnej pozycji na rynku
Długofalowe zatrudnienie
Wysokie standardy BHP
Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe + premię uzależnioną od wyników
Świadczenia z ZFŚS (np. wczasy pod gruszą)
Możliwość rozwoju oraz szkolenia

 

Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego z zaznaczonym numerem referencyjnym) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do:

 

Pudliszki Sp. z o.o., Dział Personalny
Pudliszki, ul. Fabryczna 7
63-840 Krobia
rekrutacja.pudliszki@kraftheinz.com

Zainteresowanych informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Przesłane przez kandydatów dokumenty rekrutacyjne będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji po czym zostaną zniszczone.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

 

informuje o możliwości zatrudnienia
w Dziale Produkcji na stanowisku:

LABORANT

Lokalizacja: Pudliszki
Nr ref: L/1/18

 

Cel stanowiska:
Udział w realizacji planu produkcji poprzez sporządzanie analiz, kontrolę i badania w toku produkcji, a także ocenę sensoryczną wyrobów gotowych na podstawie obowiązujących procedur, instrukcji i regulaminów

Główne obowiązki:
• Prowadzenie kontroli i badań w toku produkcji poprzez przeprowadzanie analiz fizyko-chemicznych, analiz wsadów, badanie czystości linii produkcyjnych, analiz odrzutów i prowadzenie zapisów z kontroli badań
• Klasyfikowanie wyrobu gotowego na podstawie badań fizyko-chemicznych, Udział w ocenie sensorycznej wyprodukowanych wyrobów gotowych
• praca zgodnie z zasadami BHP i ppoż.

Wymagania:
• Wykształcenie średnie, mile widziane w zakresie technologii żywności
• Znajomość podstaw procesów produkcyjnych będzie dodatkowym atutem;
• Komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność współpracy, organizacji własnego czasu pracy.

Oferujemy:
Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w firmie o stabilnej pozycji na rynku
Długofalowe zatrudnienie
Wysokie standardy BHP
Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe + premię uzależnioną od wyników
Świadczenia z ZFŚS (np. wczasy pod gruszą)
Możliwość rozwoju oraz szkolenia

 

 

Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego z zaznaczonym numerem referencyjnym) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do:

Pudliszki Sp. z o.o., Dział Personalny
Pudliszki, ul. Fabryczna 7
63-840 Krobia
rekrutacja.pudliszki@kraftheinz.com

Zainteresowanych informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Przesłane przez kandydatów dokumenty rekrutacyjne będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji po czym zostaną zniszczone.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Dział Personalny informuje o możliwości zatrudnienia
w Dziale Produkcji na stanowisku:

LIDER ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO
Lokalizacja: Pudliszki
Nr ref: LZP/05/2019

 

Cel stanowiska:
Zapewnienie efektywnego przebiegu procesu produkcyjnego na podległej linii produkcyjnej w celu realizacji założonego planu produkcji zgodnie z obowiązującymi standardami KraftHeinz Company.

Główne obowiązki:
Kierowanie zespołem na obszarze produkcyjnym;
Realizacja zadań wynikających z planów produkcyjnych na przydzielonym obszarze;
Planowanie i prowadzenie spotkań zespołu;
Zgłaszanie rozwiązań mających na celu poprawę wyników produkcyjnych;
Monitorowanie wyników powierzonych zadań dla członków zespołu;
Wsparcie oraz dbałość o dobre relacje i rozwój członków zespołu;
Prowadzenie raportów oraz dokumentacji z przydzielonych zadań.

Wymagania:
Wykształcenie wyższe techniczne;
Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej;
Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
Znajomość standardów jakościowych (HACCP, GMP) oraz BHP;
Umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office);
Znajomość procesów produkcyjnych w branży spożywczej;
Predyspozycje do budowania zespołu, umiejętności interpersonalne, chęć rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;
Komunikatywność, samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność.

Oferujemy:
Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w firmie o stabilnej pozycji na rynku
Długofalowe zatrudnienie
Wysokie standardy BHP
Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe + premię uzależnioną od wyników
Świadczenia z ZFŚS (np. wczasy pod gruszą)
Możliwość rozwoju oraz szkolenia

 

Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego z zaznaczonym numerem referencyjnym) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do:

Pudliszki Sp. z o.o., Dział Personalny
Pudliszki, ul. Fabryczna 7
63-840 Krobia
rekrutacja.pudliszki@kraftheinz.com

Zainteresowanych informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Przesłane przez kandydatów dokumenty rekrutacyjne będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji po czym zostaną zniszczone.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

(Oferta pracy)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© gostyn24.pl | Prawa zastrzeżone