Zamknij
REKLAMA

Faktoring zagraniczny. Analiza zalet i wad faktoringu zagranicznego

14:48, 09.10.2020 | J.J

Czasy współczesne wymagają od uczestników życia społecznego dostosowania się do co raz to nowych warunków i realiów. Również biznes na przestrzeni ostatnich lat zmienia się, wymagając od inwestora większej aktywności i kreatywności. Jedną ze ścieżek zmian w dostosowaniu działalności biznesowej do współczesnych czasów jest rozwój przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne. Oczywiście ekspansja zagraniczna firmy wiąże się z większym ryzykiem i licznymi przeciwnościami niż działalność krajowa, na rynku pojawiała się jednak branża ułatwiająca firmom wejście na rynki zagraniczne - faktoring międzynarodowy.

Czym jest faktoring międzynarodowy?

Taki faktoring to finansowa operacja polegająca na wykupie przez firmę świadczącą faktoring zagraniczny ważnych i niezrealizowanych wierzytelności przedsiębiorstwa uprawniających do odbioru sum u kontrahenta zagranicznego oraz przekazania za te wierzytelności faktorantowi pewnego procentu ich wartości. Dzięki faktoringowi poprawia się więc bieżący cykl rotacyjny przepływów finansowych co pozwala sprawniej regulować własne zobowiązania i zachować płynność. Faktor przejmuje zaś zarówno prawo do egzekwowania należności od kontrahenta, jak i bierze na siebie możliwość jego niewypłacalności – rozpoczyna ekspert Bibby Financial Services.

Umowny podział faktoringu międzynarodowego

Faktoring międzynarodowy dzieli się na kilka kategorii. W nazewnictwie ekonomicznym wyróżniamy faktoring importowy, eksportowy, a także dwa inne podziały faktoringu eksportowego na niepełny zwany regresowym bądź pełny nazywany bezregresowym. Faktoring importowy jest sposobem pomocy dla firm krajowych, zajmujących się importem dóbr zagranicznych do Polski. Dzięki cesji wierzytelności dokonywanej przez faktora proces importu zostaje znacznie przyspieszony. Faktoring eksportowy umożliwia zaś szybkie podjęcie pieniędzy za faktury, z których realizacją klient długo zwleka. Jest przecież wiele sytuacji, gdy pieniądze potrzebne są na już dla zachowania ciągłości firmy i prowadzenia inwestycji, zaś kontrahenci zagraniczni potrafią zwlekać z opłatą nawet kilka miesięcy.

Jakie firmy powinny zainteresować się faktoringiem międzynarodowym?

Faktoring międzynarodowy to zagadnienie, które zainteresować może wiele firm, w zasadzie każdą eksportującą lub importującą jakieś dobra bądź usługi na szczeblu międzynarodowym. Istnieje jednak konkretna grupa firm najbardziej zainteresowanych faktoringiem. Przede wszystkim mowa tu o branży transportowej  – wspomina ekspert Bibby Financial Services.

Ten dział gospodarki cały czas potrzebuje kapitału obrotowego na paliwo, bieżące naprawy pojazdów, opłaty leasingowe czy ubezpieczeniowe. Jeśli zaś realizując wielki kontrakt z międzynarodową firmą, przedsiębiorstwo zaangażuje w niego większość swoich bieżących środków zaś spłata faktur od klienta trwa długi czas może to narazić firmę nawet na bankructwo lub zadłużenie. W tej sytuacji skorzystanie z faktoringu jest znakomitym wyjściem.

Również branża eksportu jest tą, dla której faktoring jest korzystny, gdyż odbiorcami towarów są często firmy chwiejne, odraczające spłaty bądź zwlekające z finansowymi należnościami. Korzystne dla przedsiębiorców jest więc pobranie zaliczki od faktora pozwalającej na dalszą działalność i dalsze oczekiwanie na resztę środków.

Inną branżą, dla której faktoring zagraniczny jest interesujący staje się branża drzewna. Zwiększona w ostatnich latach wycinka lasów w Polsce spowodowała wzrost eksportu drewna i produktów obróbki drewnianej. Wiele międzynarodowych podmiotów, z którymi współpracują polskie tartaki nie spłaca jednak swoich zobowiązań w terminie. Dobrym pomysłem jest więc skorzystanie i w tym przypadku z dobrodziejstwa faktoringu międzynarodowego i pobranie wynagrodzenia od faktora, a na jego barkach pozostawienie egzekwowania należności za granicą.

Zalety faktoringu

Zaletą faktoringu jest łatwość otrzymania środków finansowych w ramach tego procesu. Aby otrzymać kredyt czy dotację celową potrzebujemy ogromnej ilości wniosków, kontroli i podania sposobów zabezpieczenia. U faktora nie ma takich wymagań, zabezpieczeniem pieniędzy jest tylko cesja wierzytelności ewentualnie weksel. Pieniądze za fakturę można więc otrzymać już kilkanaście minut od złożenia wniosku co często w ostatniej chwili pozwala uratować płynność firm. Faktoring to więc szybki sposób poprawiający stan finansów przedsiębiorstwa pozwalający uniknąć trudnej walki o zwrot środków z opornymi kontrahentami zagranicznymi  – uzupełnia ekspert Bibby Financial Services.

Wady faktoringu

Oczywiście faktoring nie jest bez wad. Wiele firm może otrzymać odmowę współpracy ze względu na wiek firmy, faktorzy najczęściej chcą współpracować z firmami o określonym stażu (rok lub pół roku), młode dopiero startujące firmy nie wzbudzają ich zaufania. Dodatkowo faktoring nie jest tani, firmy faktorskie narzucają liczne opłaty dodatkowe, które trzeba ponieść, aby firma zechciała zapłacić za faktury  – kończy ekspert Bibby Financial Services.

Artykuł sponsorowany

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA