Zamknij
REKLAMA

Zaświadczenie o zatrudnieniu- kiedy jest potrzebne?

15:27, 13.09.2021 | J.J
Skomentuj Foto: Zleceniodawca

Każdy pracownik ma pełne prawo, by zwrócić się do swojego pracodawcy o wydanie stosowanego zaświadczenia o zatrudnieniu. Warto wiedzieć, że można to zrobić nawet kilka razy w miesiącu, jeśli zajdzie taka konieczność. Kiedy więc zaświadczenie o zatrudnieniu jest niezbędne?

Czy obowiązkiem pracodawcy jest wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu?

Jasno można w pierwszej kolejności stwierdzić, że pracownik ma pełne prawo zwrócić się do pracodawcy o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu, a co więcej, może to zrobić dowolną ilość razy, jeśli tylko zajdzie taka konieczność. Jednak czy jest to równoznaczne z tym, że pracodawca ma obowiązek wystawienia takiego dokumentu? Otóż tu sytuacja może wydać się nieco bardziej skomplikowana. Nie ma bowiem żadnego obecnie obowiązującego aktu prawnego, a także żadnej wzmianki w Kodeksie Pracy, odnośnie tego, że wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu jest niekwestionowanym obowiązkiem nałożonym na pracodawcę. Z teoretycznego punktu widzenia, może więc powiedzieć, że jeśli jest niezbędne np. zaświadczenie o zatrudnieniu do żłobka, to jedynie dobrą wolą pracodawcy jest to, że zdecydował się on wystawić nam omawiany dokument, gdyż nie poniesie on żadnych konsekwencji, jeśli nam tego odmówi. W tym momencie, jednak warto zaznajomić się z Postanowieniem Sądu Najwyższego, który w dniu 16 września 1999 roku, wydał odpowiednie orzecznictwo. Zawarte zostało tam uzasadnienie, które jasno wskazuje na to, że ogólnym obowiązkiem, który i tak jest nałożony na pracodawcę, jest dostarczenie pracownikowi kompletu informacji i niezbędnych dokumentów, które mogą mieć istotne znaczenie z punktu widzenia realizacji samego stosunku pracy. Warto również wspomnieć, że zaświadczenie o zatrudnieniu czy inne dokumenty, często są niezwykle potrzebne i pożądane, w przypadku realizacji naszych uprawnień także poza miejscem pracy. Oznacza to, że niezbędne może być przedstawienie zaświadczenia o zatrudnieniu do żłobka, a także innych instytucji.

 Kiedy zaświadczenie o zatrudnieniu jest więc niezbędne?

Jak zostało to już wcześniej wspomniane, część naszych uprawnień, które można realizować poza pracą, wymaga dostarczenia kompletu niezbędnych dokumentów. Warto wiedzieć, że w przypadku kiedy pracodawca odmówi nam wydania omawianego dokumentu, to chociaż pracownik nie może powołać się na żaden z opublikowanych aktów prawnych, to w dalszym ciągu ma on możliwość odwołania się do Postanowienia Sądu Najwyższego. Kiedy więc zaświadczenie o zatrudnieniu jest nam niezbędne? Otóż możemy go potrzebować w wielu różnych i codziennych sytuacjach. Do najczęstszych z nich możemy zaliczyć:

  • składanie wniosku zarówno o kredyt jak i pożyczkę
  • podpisywanie umowy telekomunikacyjnej i abonamentowej
  • staranie się o możliwość wzięcia towaru na raty lub w leasing, jak to często bywa w przypadku sprzętów AGD czy chociażby samochodów
  • przygotowywanie się do postępowania w obliczu Sądu- mogą być to np. sprawy o przyznanie alimentów zarówno od małżonka czy nawet rodziców, a także o przyznanie alimentów dla rodzica samotnie wychowującego dziecko, zaświadczenie to będzie także niezbędne w sprawach toczących się o podział majątku czy w sprawach związanych z zadłużeniami
  • staranie się i wnioskowanie o przyznanie świadczeń socjalnych i zasiłków, czy chociażby renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • zaświadczenie o zatrudnieniu do żłobka lub przedszkola również jest niezbędne
  • staranie się przez dziecko o uzyskanie stypendium naukowego czy sportowego

Warto jednak przygotować się na to, że w wielu z powyżej wymienionych sytuacji, instytucje, oprócz dostarczenia im zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawcy, mogą wymagać także dostarczenia zaświadczenia o zarobkach. Należy się więc dowiedzieć i doprecyzować, jaki komplet dokumentów jest wymagany, zanim udamy się z prośbą o ich wystawienie do pracodawcy. Pamiętajmy, że jako pracownicy, mamy możliwość wystąpienia o wydanie takich zaświadczeń dowolną ilość razy, z kolei termin, w którym ważne są takie dokumenty, jest określany przez właściwą instytucję, która ich wymaga.

Materiał zewnetrzny

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%