Zamknij
REKLAMA

Krótka historia Warszawy

17:34, 20.05.2019 | Artykuł sponsorowany
Skomentuj

Dzisiejsza stolica Polski ma za sobą niezwykle burzliwą i pełną zawiłości historię, która podobno zaczęła się nad brzegiem Wisły. Według legendy to tam rybak Wars zakochał się w syrenie Sawie, a gród, w którym zamieszkali, nazwano na ich cześć Warszawą. Co tak naprawdę wiadomo o początkach stolicy?

Historia Warszawy przed powstaniem miasta

Niestety mało jest informacji dotyczących historii tych terenów sprzed powstania miasta. Źródła mówią o powstaniu pierwszego grodu ok. IX/X wieku. Natomiast pierwsza wzmianka piśmienna pochodzi z połowy XIII wieku. Dzisiejsza Warszawa była wówczas osadą rybacką lub targową.

Podwaliny dzisiejszej stolicy

Według historyków Warszawa uzyskała prawa miejskie około 1300 roku, choć dokument lokacyjny nie zachował się. Stara Warszawa stała się miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego w województwie mazowieckim. Pierwotne brzmienie nazwy stolicy to wówczas Warszawa lub Warszewa, a pochodziło od rycerza z rodu Rawów o imieniu Warsz, który był w tym czasie właścicielem wsi znajdującej się obecnie w obrębie Mariensztatu. Taki rodowód nazwy Warszawa potwierdzają również źródła historyczne, w których występuje taka nazwa.

Nowa Warszawa

Dalszy rozwój miasta doprowadził w konsekwencji do powstania w XV wieku tzw. Nowej Warszawy, która zlokalizowana była na północ od Starej Warszawy. Już na początku XV w. uzyskała ona lokację na prawie chełmińskim. Miasto rozwijało się dynamicznie, a unia z Litwą doprowadziła do wzrostu znaczenia Warszawy i wyróżnienia jej spośród innych miast, co w konsekwencji doprowadziło do jej wykupu przez księcia mazowieckiego Janusza I i przeniesienia tam stolicy Księstwa Mazowieckiego.

Burzliwe losy miasta

Dalsza historia Warszawy obfituje w wiele zwrotów akcji, które doprowadzały raz do rozwoju i wzrostu znaczenia miasta, innym razem do jej dewastacji i rabunku. W początku XV wieku, wyniku wojny z wielkim księciem moskiewskim, doszło do pierwszego poważnego zniszczenia zabudowań Starej Warszawy. Nieco później, w związku z wygaśnięciem linii książąt mazowieckich, dokonano inkorporacji Warszawy do Korony Królestwa Polskiego. Miasto stało się stałą siedzibą sejmów walnych oraz miejscem elekcji królów polskich.

Warszawa stolicą

Decyzję o przeniesieniu Stolicy z Krakowa do Warszawy podjął król Zygmunt III Waza. Bezpośrednią przyczyną podjęcia tego kroku był pożar Zamku Królewskiego na Wawelu. Niestety w dokumentach z tamtego okresu nie ma oficjalnej wzmianki o przeniesieniu stolicy. Zgodnie z zapisami, Warszawa aż do upadku Polski w końcu XVIII wieku miała status miasta rezydencjonalnego Jego Królewskiej Mości.

Królestwo Kongresowe

W 1815 r. na kongresie wiedeńskim zdecydowano o powstaniu Królestwa Kongresowego, którego stolicą została Warszawa. W ciągu trzydziestu lat istnienia tzw. Kongresówki nastąpił intensywny rozwój kapitalizmu i industrializacji miasta. Życie Warszawy rozwijało się - powstawały teatry, banki, powołano również Uniwersytet Warszawski. W podziemiu działały organizacje konspiracyjne, które doprowadziły do wybuchu dwóch narodowowyzwoleńczych powstań - listopadowego i styczniowego. Oba powstania okazały się nieudane i sprowadziły na miasto falę represji i eskalację rusyfikacji.

Warszawa w obliczu wojny światowej

Pomimo zniszczeń, I wojna światowa przyniosła Warszawie jeszcze jedno ważne wydarzenie - w 1915 r. po stu latach obecności, Rosjanie wycofali się z Polski. Po zakończeniu wojny i niemieckiej okupacji miasta, w dniu 11 listopada 1918 r. władzę wojskową i naczelne dowództwo sił zbrojnych otrzymał w Warszawie Józef Piłsudski. Na pamiątkę tego wydarzenia dzień 11 listopada obchodzony jest jako Święto Odzyskania Niepodległości. Po zakończeniu działań wojennych Warszawa rozwijała się w szybkim tempie, coraz bardziej umacniając swoją rangę.

II wojna światowa

Dynamiczny rozwój miasta został przerwany w 1939 r. na skutek rozpoczęcia wojny, która ogarnęła cały świat. Miasto weszło w skład Generalnego Gubernatorstwa i przez pięć lat okupowane było przez hitlerowskie Niemcy. Był to okres mrocznej historii miasta, pełen terroru, zniszczenia i mordu. Zgodnie z planami niemieckimi, Warszawa po wojnie miała stać się jedynie prowincjonalnym miastem. Część dzielnic miasta i jego zabytki miały zostać wyburzone, a budynki zniszczone w czasie dziań wojennych miały nie zostać nigdy odbudowane. Mieszkańcy nie godzili się na taki los, czego przejawem był wybuch Powstania Warszawskiego. Choć nieudane, powstanie dało nadzieję i pokazało wolę walki całemu światu.

Warszawa powojenna

Do wyzwolenia miasta doszło na przełomie 1944/1945 r. Niemal od razu zarządzona została odbudowa Warszawy. Miasto było zniszczone w takim stopniu, że jego odbudowa przyczyniła do nadania miastu zupełnie nowego charakteru. Zmienił się kształt urbanistyczny miasta, szlaki komunikacyjne biegną dziś w innych kierunkach, a wiele dawnych głównych ulic teraz jest ulicami peryferyjnymi.

Miasto dziś

Obecnie Warszawa rozwija się i umacnia swoją pozycję metropolii na arenie krajowej i międzynarodowej. Bogata historia miasta, a także liczne atrakcje kulturalne, wydarzenia i zabytki sprawiają, że turyści z całego świata chętnie stolicę zwiedzają, a hotele w Warszawie pękają w szwach.

 

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (2)

xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDxDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

2 7

👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎 11:55, 14.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

nika01nika01

3 0

bardzo fajny opis. 15:44, 12.12.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
0%