Zamknij
REKLAMA

Były pytania, są odpowiedzi!

08:26, 12.09.2019 | J.J
Skomentuj
REKLAMA

Ponad tydzień czekaliśmy aż senator Marian Poślednik, będący jednocześnie przewodniczącym Zarządu Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” zdecyduje się odpowiedzieć na pytania zadane publicznie przez Michał Reisnera, administratora portalu „Polska To My” O tym, że pomiędzy panami doszło do nieporozumień napisaliśmy jako pierwsi w Gostyn24. Początkowo senator wydał tylko krótkie oświadczenie. Wczoraj uzasadnił dlaczego tak długo zwlekał i odpowiedział na wszystkie 24 pytania zamieszczone w artykule Wielkopolska NIE Gościnna”
 

Panie senatorze, dlaczego tak długo musieliśmy czekać, aż odpowie pan na pytanie zadane publicznie przez pana Michała Reisnera w artykule „ Wielkopolska NIE Gościnna" ? Z uwagą przeczytałem tekst pana Michała Reisnera dotyczący Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”, którym od 17 lat kieruję. Żaden człowiek nie jest nieomylny i każdy popełnia błędy. To dlatego w demokratycznym systemie każdy obywatel ma prawo wyrażać swoje krytyczne opinie dotyczące funkcjonowania instytucji publicznych i osób, które nimi kierują. Krytyczne uwagi często mogą pomóc poprawić efektywność i zadziałać na korzyść. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy krytyka jest merytoryczna i oparta na prawdzie oraz gdy odnosi się do faktów. W przypadku tekstu pana Michała Reisnera mamy natomiast do czynienia nie z merytoryczną krytyką, ale zwykłym hejtem i szkalowaniem Związku i mnie. Szkalowaniem, dodajmy, noszącym, moim zdaniem znamiona przestępstwa. Podlegać to będzie ewentualnej ocenie sądu, przed którego oblicze ta sprawa może trafić.

Początkowo miałem zamiar w odpowiedzi poprzestać na krokach prawnych i nie odnosić się do absurdalnych i nieprawdziwych zarzutów formułowanych przez pana Reisnera. Ostatecznie jednak doszedłem do wniosku, że artykuł pana Reisnera jest miksem prawd, kłamstw i półprawd tak celowo wymieszanych i łączonych ze sobą, by dyskredytować Związek i mnie, więc Czytelnikom najzwyczajniej należy się moja odpowiedź na ten tekst. Po za tym od lat działam publicznie i zawsze uważałem, że transparentność działań jest bardzo ważną wartością w życiu publicznym i po prostu obywatele powinni znać prawdę. Dlatego postanowiłem odnieść się po kolei do tez stawianych przez pana Michała Reisnera.
 

Przejdźmy więc do meritum sprawy i po kolei, przyjmując formułę pytanie – odpowiedź

Pytanie 1 pana Michał Reisnera : Dlaczego Pan Poślednik kategorycznie zakazał promowania atrakcji turystycznych Kościana, który leży w środku gminy Kościan należącej do związku
Odpowiedź Mariana Poślednika : Nigdy tego nie powiedziałem. Związek jest tworzony przez 12 gmin z regionu południowo - zachodniej Wielkopolski, a jego zadaniem jest tworzenie warunków do rozwoju turystyki oraz promowanie zasobów i walorów turystycznych gmin członkowskich. Wśród tych dwunastu gmin-członków Związku nie ma miasta Kościana, jest natomiast gmina Kościan.

Pytanie 2 : Czy wiesz dlaczego Pan Poślednik jak mantrę powtarza nazwę gminy Rawicz.
Odpowiedź: wiem co to jest mantra, znam gminę Rawicz, ale nigdy nie powtarzałem jej nazwy jak mantry.

Pytanie 3: Czy wiesz, w jaki sposób pan Poślednik chciał sobie za pieniądze związku zrobić kampanię wyborczą, jeszcze zanim się dowiedział, że nie chcą go na listę.
Odpowiedź: Po pierwsze ja sam i to już dawno podjąłem decyzję o tym, że nie będę kandydował w nadchodzących wyborach parlamentarnych, o czym wiedziało wiele osób. Po drugie teza ta sugeruje, że miałem zamiar popełnić przestępstwo. Finansowanie kampanii wyborczej niezgodne z zasadami Kodeksu Wyborczego jest przestępstwem. Nigdy nie dopuściłem się, ani nie miałem zamiaru dopuścić się przestępstwa. Ta teza jest pomówieniem.

Pytanie 4: dlaczego Wielkopolska Gościnna nie będzie już promować regionu na Facebooku.
Odpowiedź: Związek podpisał umowę na promowanie regionu na Facebooku z firmą należącą do pana Michała Reisnera. Umowa zawarta na czas określony wkrótce się zakończy (czekamy tylko na raport końcowy). Związek nadal będzie promował swoje gminy członkowskie.

Pytanie 5: Związek nabył prawa do 2000 zdjęć promujących region, czy wiesz dlaczego żadna gmina przez 2 miesiące się o tym nie dowiedziała.
Odpowiedź: Informacje o działaniach Związku przekazywane są na bieżąco, podczas spotkań z przedstawicielami gmin, a za prawa do tych zdjęć Związek wypłacił panu Reisnerowi wynagrodzenie.

Pytanie 6 : Czy wiecie, że 12 gmin płaci roczną składkę po 2 zł od każdego mieszkańca na nieudolny związek Pana Poślednika (emeryci, niemowlaki, itd.)
Odpowiedź: Stawka w wysokości 2 zł została ustalana przez Zgromadzenie Członków Związku, czyli przez wszystkie 12 gmin w drodze uchwały i nie zmieniła się od 5 lat, natomiast działania Związku podlegają corocznej ocenie i akceptacji Zgromadzenia. Pewne jest, że Związek nie jest ani mój, ani żadnej innej osoby, ale należy do 12 gmin, które go tworzą.

Pytanie 7 : czy wiece jak obraźliwie Pan Poślednik wypowiada się o burmistrzach, wójtach i samorządowcach płacących składki na jego związek. Czy nie powinno być tak, że jeśli się kogoś reprezentuje, to się o nim nie mówi źle?
Odpowiedź: To kłamstwo i pomówienie mające zdyskredytować mnie i Związek. Rozmowy z panem Reisnerem odbywały się w obecności świadka.

Pytanie 8 : Dlaczego Pan Poślednik obawia się 6 nowych burmistrzów lub wójtów w gminach, które do tej pory płaciły składki na jego związek.
Odpowiedź: To kłamstwo i insynuacja mające zdyskredytować mnie i Związek, a przede wszystkim poróżnić Członków.

Pytanie 9: Czy wiecie, że na swoją nieudolną promocję regionu Pan Poślednik chce od nowego roku podwyższenia składek od każdego mieszkańca do 2,20 zł.
Odpowiedź: To nieprawda. Jest wręcz przeciwnie. Członkowie Związku, czyli gminy zostali poinformowani, że nie ma planów podniesienia składki.

Pytanie 10 : Dlaczego od wielu lat mieszkańcy 12 gmin nie wiedzą, że płacą na nieudolny związek Pana Poślednika.
Odpowiedź: Związek nie jest własnością prywatną, jest jednostką publiczną zarządzaną wieloosobowo, jego działalność jest jawna, w tym także uchwały o wysokości składki.

Pytanie 11: Czy wiecie, że promocją 12 gmin należących do związku i płacących składki zajmuje się tylko jedna osoba.
Odpowiedź: Związek zatrudnia tylko 3 osoby, a w przeliczeniu 1, 75 etatu do czynności administracyjnych i działań merytorycznych w tym bieżącej promocji. Większe kampanie promocjne12 gmin zlecamy podmiotom zewnętrznym o czym wie pan Reisner bo taką kampanię realizuje i otrzymał za nią wynagrodzenie.

Pytanie 12: Czy wiecie, że celowo istnieją dwa związki „Wielkopolska Gościnna” i „Gościnna Wielkopolska”, aby mieszkańcy się nie połapali że płacą 2 różne składki na 2 różne związki.
Odpowiedź: Nieprawda – Związek jest tylko jeden pod nazwą: Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna” można to sprawdzić na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji .Drugi podmiot to Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (w skrócie LGD) działające na tym samym terenie w celu rozwoju obszarów wiejskich. LGD w ostatnich latach pozyskało ze środków Unii Europejskiej i przekazało na teren gmin członkowskich ponad 20 mln zł, na ponad 150 przedsięwzięć. Za każdą 1 złotówkę składki poniesioną przez gminy na ich teren wróciło około 10 zł. W Związku jestem zatrudniony na pół etatu. W LGD pełnię funkcję Prezesa Zarządu i nie pobieram wynagrodzenia.

Pytanie 13: Na co Pan Poślednik jednoosobowo postanowił wydać 30.000 zł z budżetu związku bez wiedzy kierownika biura związku.
Odpowiedź: To kłamstwo i pomówienie . Po pierwsze nie mogę podejmować jednoosobowo takiej decyzji. 3-osobowy zarząd , któremu przewodniczę działa zgodnie ze Statutem i z uchwałą budżetową Zgromadzenia. Finanse związku są kontrolowane przez Regionalna Izbę Obrachunkową, która nigdy nie stwierdziła naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Pytanie 14: Jak Pan Poślednik zarzucił promocję regionu, gdy się dowiedział, że nie chcą go jako senatora w październikowych wyborach.
Odpowiedź: To kłamstwo i pomówienie mające zdyskredytować mnie i Związek. Promocję gmin Członkowskich prowadzimy nieprzerwanie, a o swojej rezygnacji ze startu w wyborach zdecydowałem ja, a nie jakiś niewiadomy „ktoś”.

Pytanie 15: Jak 16-latka ze swoim chłopakiem wypromowała region publikując posty o zasięgu 300.000 i dlaczego w ciągu 2 miesięcy zrobiła więcej dla promocji regionu niż Wielkopolska Gościnna przez lata.
Odpowiedź: Jest to tylko subiektywna opinia powstała z zestawienia jednej akcji promocyjnej z całym dorobkiem Związku. Panu Reisnerowi w tym przypadku zapewne chodzi o działania podjęte przez jego firmę w ramach zawartej z nami umowy na promocję naszego regionu na Facebooku, za które to działania zgodnie z umową pan Reisner pobrał wynagrodzenie. Jednak prócz tej jednej kampanii Związek prowadził wiele innych działań, co ma odzwierciedlenie w rocznych sprawozdań z działalności Związku.

Pytanie 16: Dlaczego powiaty, Urząd Marszałkowski i Wielkopolska Organizacja Turystyczna powinny wg Pana Poślednika płacić mu za promocję regionu.
Odpowiedź: To kłamstwo i pomówienie.

Pytanie 17 : Czy wiesz, że nie ma szans, aby Związek Wielkopolska Gościnna wypromował region
Odpowiedź: To subiektywna opinia pana Reisnera.

Pytanie 18 : Czy wiesz, że Wielkopolska Gościnna nie ma żadnego sensownego planu rozwoju turystyki w regionie.
Odpowiedź: To subiektywna opina pana Reisnera wynikająca zapewne z jego niewiedzy. Związek dysponuje dokumentami strategicznymi opracowanymi przez profesjonalne podmioty.

Pytanie 19 :Czy wiesz, że na 20 września 2019 związek planuje wydrukować statystyki z prowadzonej przeze mnie promocji regionu i mamić członków związku, że coś robi w kierunku promocji regionu.
Odpowiedź: Tak, ta data wynika z umowy zawartej z panem M. Reisnerem.

Pytanie 20 :Czy wiesz dlaczego samorządy płacą na związek, który nie umie promować regionu.
Odpowiedź: To teza szkalująca Związek i dyskredytująca jego dorobek. Sprawozdania z działalności Związku są jawne i prezentowane co roku Członkom Związku.

Pytanie 21 : Czy wiesz, że władze gmin i radni płacąc na związek „wyrzucają w błoto” pieniądze swoich mieszkańców.
Odpowiedź: To kolejna, bezpodstawna teza szkalująca Związek i dyskredytująca jego dorobek.

Pytanie 22 : Czy wiesz, że kierownik biura związku (bardzo kompetentny i solidny) jako jedyna osoba prowadząca promocję 12 gmin nie ma nic do powiedzenia w sprawie promocji regionu, bo pieniędzmi rządzi niepodzielnie Pan Poślednik.
Odpowiedź: Pieniędzmi Związku dysponuje Zgromadzenie. W wydatkach nie ma miejsca na dowolność i „niepodzielne rządy prezesa”. To wynika z uchwał I przepisów. Kierownik biura związku jako pracownik wykonuje polecenia przewodniczącego Zarządu Związku. Ta teza to kolejne kłamstwo tak sformułowane, by szkalować Związek i zdyskredytować jego osiągnięcia.

Pytanie 23: Czy wiesz, że po ostatniej kontroli w związku zmieniła się księgowa.
Odpowiedź: To kolejne kłamstwo. Wszystkie kontrole w Związku potwierdzają prawidłowość prowadzonej gospodarki finansowej, a poprzednia księgowa po prostu przebywa na bezpłatnym urlopie.

Pytanie 24 :Czy wiesz, że przeciwko związkowi jest przygotowywany pozew o wyłudzenie prac na kwotę 7,5 tys. zł
Odpowiedź: O przygotowywanym pozwie nic nie wiem, ale domyślam się, o co może chodzić. Pan Reisner realizuje dla Związku, na podstawie umowy czasowej promocję naszego regionu na Facebooku. Ta umowa wciąż trwa, ale dobiega końca. Pan M. Reisner w sierpniu zgłosił się do Związku z kolejna propozycją, tym razem opracowania wstępnego projektu centrum turystycznego. Od razu przedstawił też w formie pisemnej umowę dotyczącej tworzenia projektu tego centrum. Jednak nie zawarliśmy umowy na opracowanie tego projektu. Nie dokonaliśmy też żadnych czynności, z których wynikałoby, że Związek powierza panu Reisnerowi podjęcie prac zmierzających do powstania projektu centrum. Jakież więc było nasze zdziwienie, gdy otrzymaliśmy od niego fakturę na kwotę 7500 zł za wykonanie usługi. Ponieważ takiej usługi Związek nie zamawiał odmówiliśmy zapłacenia faktury, o czym Pan Reisner został poinformowany wpierw ustnie, a potem pisemnie. Dziwnym trafem, krótko po tej odmowie pan Reisner na swojej stronie i facebooku zamieścił artykuł szkalujący mnie i Związek.

Jeszcze raz powtórzę: długo zastanawiałem się, czy odpowiadać publicznie na absurdalne zarzuty pana Reisnera czy poprzestać na ewentualnym skierowaniu sprawy do sądu (kroki prawne już zostały podjęte). Uważam, że miejsce dla hejterów jest w sądzie. Mam świadomość, że udzielane publicznie odpowiedzi tylko przysparzają hejterom niezasłużonej popularności. Ponieważ jednak artykuł autorstwa pana Reisnera szkaluje nie tylko mnie, ale Związek i dyskredytuje jego dokonania postanowiłem publicznie się odnieść do tez pana Reisnera.

 

[ZT]46765[/ZT]Jak zakończy się ta sprawa, trudno dziś wyrokować. Pan Michał Reisner zapowiedział publikację kolejnych artykułów na swojej stronie, związanych z działalnością "Gościnnej Wielkopolski" Na razie mamy pytania i odpowiedzi, które każdy powinien sam ocenić. Jeśli sprawa trafi do sądu, ten z pewnością dogłębnie ją zbada i wyda wyrok. Jeżeli tak się stanie na pewno będziemy informować. Na razie można odnieść wrażenie że cała ta sytuacja to spór pomiędzy dwoma podmiotami, które nie do końca się ze sobą dogadały.

 

Portal

gostyn24.pl

Napisał o tym

pierwszy

 

(J.J)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (9)

jaja

10 1

Kariera senatora to już historia. Ale to co jest w ramach promocji Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” w Muzeum w Gostyniu to jest kpina. 09:55, 12.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

InnaInna

7 2

Straty taty... *%#)!& Mucha na kij 10:27, 12.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AsadaAsada

9 3

Takie sobie te odpowiedzi zero konkretów. 11:52, 12.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

adaada

6 3

Odpowiedzi uczniowskie ...........wstyd! 15:01, 12.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ciekawostkaciekawostka

0 4

Postraszył sądem i pod artykułem słabo z komentarzami :) 19:06, 12.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ninjaninja

11 1

Pan Reisner poczuł że już nie pociągnie kasy od WG więc postanowił związek zdeprecjonować. Jeśli miały miejsce jakieś nieprawidłowości to dlaczego przypomniał sobie o nich dopiero w momencie kiedy zdał sobie sprawę, że nie zostanie z nim odnowiona umowa na prowadzenie FB? Jeśli miały miejsce przekręty to pan Reisner, jako prawy obywatel, ponosi odpowiedzialność za ich ukrywanie. Branża SM jest uczulona na takie akcje i na pewno mu tego nie zapomni. 20:09, 12.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KonkretKonkret

4 0

Proszę zweryfikować kto otrzymał dotację i na co, a następnie na co faktycznie wykorzystał te pieniądze. 08:28, 13.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

żenadażenada

2 1

Oczywiście portal gostyn24 chyba do końca nie rozumie całej tej sprawy,bo jest różnica w nazwach pewnych instytucji, a oni wszystkich i wszystko wrzucają do jednego worka!.Żenada!!! 11:19, 13.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Ocet63Ocet63

0 0

? 08:12, 16.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA