Zamknij
REKLAMA

BURMISTRZ GOSTYNIA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

08:32, 12.10.2021 | Ogłoszenie o przetargu
Skomentuj
REKLAMA

BURMISTRZ GOSTYNIA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 772/11 o powierzchni 0,2000 ha, położonej w Gostyniu przy ul. Droga do Klasztoru, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00020936/6

Cena wywoławcza: 155.000,00 zł netto

wadium: 20.000,00 zł

Nieruchomość niezabudowana, teren lokalizacji działki ze spadkiem poziomu, urządzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna i woda biegną w drodze oraz doprowadzone są do przyległych nieruchomości, projektowane jest poprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej. Kształt działki zbliżony do regularnego. Otoczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny upraw polowych, klasztor, dalej cmentarz. Dojazd droga publiczną utwardzoną płytami betonowymi. Dodatkowo dojazd będzie możliwy wydzieloną drogą publiczną zlokalizowaną po przeciwnej stronie oznaczoną symbolem 12KDI.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Gostynia, położonego w rejonie ul. Nad Kanią i ul. Wolności (obecnie ul. Jana Pawła II) – osiedle Głogówko przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej.

Nieruchomość nie wykazuje obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2021 roku o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiegow Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad w piwnicy).

Wadium należy wpłacić do dnia 8 października 2021 roku na konto sprzedającego: BNP Paribas Bank Polska SA Nr 95 1600 1462 1834 5236 6000 0012 – tytuł przelewu: „wadium na działkę nr 772/11”. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy są zobowiązani okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz ważny dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych lub ważny dowód osobisty wraz z dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji w przypadku osób prawnych. W przypadku spółek cywilnych – na przetargu winni być obecni wszyscy wspólnicy albo jeden wspólnik wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych wspólników.

Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców.

Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny.

Ze względu na epidemię koronawirusa przetarg zostanie przeprowadzony w reżimie sanitarnym, dlatego też uczestnicy przetargu muszą posiadać maseczkę zabezpieczającą usta i nos.

Sprawę prowadzi: Dorota Kusik, inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

ul. Wrocławska 256 (pokój nr 10), tel./e-mail: 65 5752175 / dkusik@um.gostyn.pl
https://biuletyn.gostyn.pl/artykul/280/11972/ogloszenia-burmistrza-gostynia-o-sprzedazy-nieruchomosci

(Ogłoszenie o przetargu)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (1)

WszytkoIDZIEwGÓREWszytkoIDZIEwGÓRE

0 0

155 Tyś netto = 190 tyś zł brutto Co daje nam cenę za metr 95 zł brutto . Cena nie wydawała by się zła .... Ale jest jedno ALE SAMA DZIAŁKA ! Kąt nachylenia taki ze O MATKO !!!! Może na winnice się komuś nada do cała skarpa w pełni nachylona na południe . 13:26, 15.10.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
0%