Zamknij
REKLAMA
Promuj to ogłoszenie

Księgowy w Domu Pomocy Społecznej

Data dodania: 2021-07-10 19:33:18ID: 9236

690Pokaż numerdyrektor@dpsmosciszki.pl

Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach zatrudni osobę na stanowisko księgowego.

Zakres podstawowych czynności:

Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów.
Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym ich wydatkowanie i księgowanie oraz kontrola w zakresie prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
Sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz comiesięczna analiza i kontrola kont analitycznych i syntetycznych.
Sprawdzanie raportów kasowych pod względem formalno-rachunkowym.
Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych oraz sporządzanie sprawozdań o ruchu środków trwałych.
Sporządzanie przelewów bankowych w systemie bankowości elektronicznej.
Dokonywanie czynności kontrolnych w ramach powierzonych obowiązków.
Bieżące dekretowanie i księgowanie wydatków z dochodów budżetowych.
Okresowe sporządzanie sald analitycznych wydatków i dochodów budżetowych.
Pomoc w obliczanie wynagrodzeń i sporządzaniu list płac.
Współpraca z kontrahentami, instytucjami publicznymi, urzędami itp.

Wszystkie szczegółowe informacje na stronie internetowej BIP DPS w Mościszkach lub pod numerem telefonu 65 517 73 10 wew. 52 lub wew. 53

http:bip4.wokiss.pl/dpsmosciszki/bip/nabor-na-wolne-stanowiska/nabor-na-stanowisko-ksiegowego.html


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA