Zamknij
REKLAMA
Przygotowanie wózka do pracy, pobieranie, transportowanie, scalanie i składowanie ładunków. Utrzymanie w dobrym stanie urządzeń transportu bliskiego.
StPr/21/0971
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

.
StPr/21/0968
data rozpoczęcia pracy od 03.01.2022
wynagrodzenie od od 3 700 PLN

Diagnozowanie lokalnego rynku pracy pod względem potrzeb edukacyjno-zawodowych; poszukiwanie pracodawców/miejsc pracy dla uczestników; weryfikowanie kwalifikacji pracodawcy przed przyjęciem ucznia; sporządzanie dokumentacji niezbędnej do podpisania Porozumienia o warunkach zatrudnienia, prowadzenie działań na rzecz ich zawierania z pracodawcami i aktualizowania; nadzorowanie procesu zawierania umów o pracę z młodocianym (prawidłowość sporządzanej dokumentacji, posiadanie niezbędnych badań lekarskich, szkoleń BHP itp.) i pilnowanie terminów ich obowiązywania; prowadzenie pośrednictwa w uzyskaniu propozycji pierwszej pracy dla uczestników OHP i absolwentów OHP, którzy osiągnęli pełnoletność, a także prowadzenie pośrednictwa pracy dla absolwentów OHP w wieku 19-25 lat; udzielanie pomocy absolwentom w znalezieniu zatrudnienia (kontynuacji nauki) i poszerzaniu kwalifikacji zawodowych; współuczestniczenie w opracowywaniu sprawozdań i planów działalności CEiPM/MCK
StPr/21/0960
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 2 850 PLN

.
StPr/21/0951
data rozpoczęcia pracy od 18.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 3 200 PLN

Transport krajowy
StPr/21/0936
data rozpoczęcia pracy od 08.11.2021
wynagrodzenie od od 9 000 PLN

.
StPr/21/0932
data rozpoczęcia pracy od 03.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

(węzeł komunikacyjny: Gostyń, Śrem)
StPr/21/0926
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
wynagrodzenie od od 3 800 do 6 500 PLN

.
StPr/21/0918
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

SZLIFOWANIE, SZPACHLOWANIE, WYPEŁNIANIE UBYTKÓW, PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW I POJAZDÓW DO MALOWANIA
StPr/21/0916
data rozpoczęcia pracy od 15.11.2021
wynagrodzenie od od 4 400 PLN

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POLIESTROWYCH DO MALOWANIA, LAKIEROWANIE METODĄ NATRYSKOWĄ ELEMENTÓW METALOWYCH I POLIESTROWYCH
StPr/21/0917
data rozpoczęcia pracy od 15.11.2021
wynagrodzenie od od 4 800 PLN

REKLAMA