Zamknij
REKLAMA
Koszenie, grabienie trawników. Przycinanie żywopłotów. Odchwaszczanie klombów. Sprzątanie chodników itp.
StPr/21/0521
data rozpoczęcia pracy od 17.06.2021
wynagrodzenie od od 3 150 PLN

.
StPr/21/0524
data rozpoczęcia pracy od 17.06.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Więcej informacji: https://pppgostyn.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/oferta-pracy-glowny-ksiegowy-kadrowy.html
StPr/21/0511
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
wynagrodzenie od od 3 400 do 7 000 PLN

Prace produkcyjne, etykietowanie, pakowanie, zawieszanie, ważenie poszczególnych elementów drobiu.
StPr/21/0514
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

Pozyskiwanie nowych i utrzymywanie relacji z obecnymi klientami zagranicznymi. Współpraca ze wszystkimi działami firmy. Raportowanie prowadzonych działań. Realizacja planów sprzedażowych. Efektywne zarządzanie i planowanie swojej pracy . Przygotowywanie ofert handlowych. Wyszukiwanie szans rozwojowych związanych z poszerzaniem portfela eksportowego.
StPr/21/0515
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

.
StPr/21/0494
data rozpoczęcia pracy od 11.06.2021
wynagrodzenie od od 2 900 PLN

Pobieranie prób surowca do badań; Wykonywanie badań surowca zgodnie z procedurami; Prowadzenie ewidencji prób; Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych badań; Kontrola i nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym; Sporządzanie codziennych raportów; Ścisła współpraca z innymi działami firmy
StPr/21/0495
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Utrzymanie porządku na budowie (praca w niepełnym wymiarze czasu)
StPr/21/0483
data rozpoczęcia pracy od 09.06.2021
wynagrodzenie od od 18 PLN

.
StPr/21/0470
data rozpoczęcia pracy od 07.06.2021
wynagrodzenie od od 4 200 PLN

.
StPr/21/0471
data rozpoczęcia pracy od 07.06.2021
wynagrodzenie od od 4 200 PLN