Zamknij
REKLAMA

.
StPr/20/0400
data rozpoczęcia pracy od 08.07.2020
wynagrodzenie od 8 000 - 10 000 PLN

Obsługa urządzeń magazynowych. Prace remontowe.
StPr/20/0397
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Obsługa klientów saloniku prasowego
StPr/20/0388
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 1 300 PLN

Bieżące wykonywanie napraw oraz przeglądów maszyn i urządzeń. Wykonywanie przeglądów prewencyjnych (w oparciu o ustalony harmonogram). Wprowadzanie usprawnień i modyfikacji w obszarze maszynowym i narzędziowym. Stała współpraca z działami produkcyjnymi.
StPr/20/0390
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Organizacja pracy i nadzór nad pracą podległych zespołów na wybranych odcinkach linii produkcyjnych. Kontrola przebiegu procesu produkcyjnego. Rozwiązywanie bieżących problemów produkcyjnych. Nadzór nad jakością, higieną i bezpieczeństwem pracy. Realizacja zadań produkcyjnych pod względem ilości, jakości oraz wydajności maszyn.
StPr/20/0391
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Organizowanie, planowanie oraz nadzór nad przebiegiem procesów produkcyjnych. Dostosowanie poziomu zatrudnienia do aktualnych potrzeb. Bieżąca kontrola wydajności i efektywności podległych zespołów. Sprawne zarządzanie procesem produkcji na podległym obszarze. Wdrażanie działań usprawniających procesy produkcyjne. Prowadzenie dokumentacji produkcyjnej. Sporządzanie raportów dla przełożonych. Ścisła współpraca z innymi działami firmy.
StPr/20/0392
data rozpoczęcia pracy od 30.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

.
StPr/20/0384
data rozpoczęcia pracy od 02.07.2020
wynagrodzenie od od 3 650 PLN

Prace przy murarzu , tynkowanie ,docieplenia ,prace malarskie
StPr/20/0369
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 900 PLN

Sprzątanie budynku administracyjno- produkcyjnego 2 razy w tygodniu po godzinie 15 tej.
StPr/20/0371
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP oraz informowanie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy. Uczestnictwo w analizie i ocenie ryzyka na stanowiskach pracy. Przeprowadzanie oraz dokumentowanie audytów BHP. Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP dla pracowników firmy i firm zewnętrznych. Sporządzanie raportów dotyczących wypadków, chorób zawodowych, pomiarów środowiska prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych. Przygotowywanie ocen ryzyka zawodowego, przeprowadzanie instruktaży stanowiskowych. Kontrola, ocena i doradztwo w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów, zasad BHP i PPOŻ.
StPr/20/0367
data rozpoczęcia pracy od 03.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN