Zamknij
REKLAMA

Pakowanie towaru. Pomoc w pracy na krojowni.
StPr/20/0413
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

.
StPr/20/0405
data rozpoczęcia pracy od 14.07.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Serwis maszyn do pozyskiwania mleka
StPr/20/0406
data rozpoczęcia pracy od 14.07.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

.
StPr/20/0407
data rozpoczęcia pracy od 14.07.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Praca przy taśmie produkcyjnej - rozbiór i pakowanie mięsa w szczególności drobiowego
StPr/20/0404
data rozpoczęcia pracy od 17.07.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

.
StPr/20/0400
data rozpoczęcia pracy od 08.07.2020
wynagrodzenie od 8 000 - 10 000 PLN

Obsługa urządzeń magazynowych. Prace remontowe.
StPr/20/0397
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Bieżące wykonywanie napraw oraz przeglądów maszyn i urządzeń. Wykonywanie przeglądów prewencyjnych (w oparciu o ustalony harmonogram). Wprowadzanie usprawnień i modyfikacji w obszarze maszynowym i narzędziowym. Stała współpraca z działami produkcyjnymi.
StPr/20/0390
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Organizacja pracy i nadzór nad pracą podległych zespołów na wybranych odcinkach linii produkcyjnych. Kontrola przebiegu procesu produkcyjnego. Rozwiązywanie bieżących problemów produkcyjnych. Nadzór nad jakością, higieną i bezpieczeństwem pracy. Realizacja zadań produkcyjnych pod względem ilości, jakości oraz wydajności maszyn.
StPr/20/0391
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Organizowanie, planowanie oraz nadzór nad przebiegiem procesów produkcyjnych. Dostosowanie poziomu zatrudnienia do aktualnych potrzeb. Bieżąca kontrola wydajności i efektywności podległych zespołów. Sprawne zarządzanie procesem produkcji na podległym obszarze. Wdrażanie działań usprawniających procesy produkcyjne. Prowadzenie dokumentacji produkcyjnej. Sporządzanie raportów dla przełożonych. Ścisła współpraca z innymi działami firmy.
StPr/20/0392
data rozpoczęcia pracy od 30.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN