Zamknij
REKLAMA

.
StPr/20/0384
data rozpoczęcia pracy od 02.07.2020
wynagrodzenie od od 3 650 PLN

Prace przy murarzu , tynkowanie ,docieplenia ,prace malarskie
StPr/20/0369
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 900 PLN

Sprzątanie budynku administracyjno- produkcyjnego 2 razy w tygodniu po godzinie 15 tej.
StPr/20/0371
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP oraz informowanie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy. Uczestnictwo w analizie i ocenie ryzyka na stanowiskach pracy. Przeprowadzanie oraz dokumentowanie audytów BHP. Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP dla pracowników firmy i firm zewnętrznych. Sporządzanie raportów dotyczących wypadków, chorób zawodowych, pomiarów środowiska prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych. Przygotowywanie ocen ryzyka zawodowego, przeprowadzanie instruktaży stanowiskowych. Kontrola, ocena i doradztwo w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów, zasad BHP i PPOŻ.
StPr/20/0367
data rozpoczęcia pracy od 03.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Zapewnienie ciągłości funkcjonowania struktury informatycznej Banku. Wsparcie techniczne dla pracowników - zdalne i bezpośrednie. Instalacja urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania. Analizowanie problemów związanych ze sprzętem komputerowym i oprogramowania. Analizowanie problemów związanych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Zarządzanie stroną internetową. Kontrola wykorzystywanego oprogramowania. Instalacja nowych rozwiązań teleinformatycznych. Nadzór nad wykorzystywanymi licencjami.
StPr/20/0360
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

.
StPr/20/0363
data rozpoczęcia pracy od 26.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

.
StPr/20/0350
data rozpoczęcia pracy od 22.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Nadzór nad obiektami będącymi w ewidencji sekcji,realizacja czynności kontrolnych z zakresu zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych, sporządzanie dokumentacji, prowadzenie postępowania administracyjnego, prowadzenie rejestrów obowiązujących w komórce organizacyjnej. Sporządzanie sprawozdań, harmonogramów, analiz itp.
StPr/20/0341
data rozpoczęcia pracy od 03.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Obróbka blach
StPr/20/0342
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Sporządzanie dokumentacji technicznej wraz z kosztami.
StPr/20/0314
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 5 000 PLN