Zamknij
REKLAMA
Produkcja i montaż stolarki PCV
StPr/20/0656
data rozpoczęcia pracy od 29.10.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Diagnozowanie lokalnego rynku pracy pod względem potrzeb edukacyjno-zawodowych. Poszukiwanie pracodawców/miejsc pracy dla uczestników. Weryfikowanie kwalifikacji pracodawcy przed przyjęciem ucznia. Sporządzanie dokumentacji niezbędnej do podpisania Porozumienia o warunkach zatrudnienia. Prowadzenie działań na rzecz ich zawierania z pracodawcami i aktualizowania. Nadzorowanie procesu zawierania umów o pracę z młodocianym (prawidłowość sporządzanej dokumentacji, posiadanie niezbędnych badań lekarskich, szkoleń BHP itp.) i pilnowanie terminów ich obowiązywania. Prowadzenie pośrednictwa w uzyskaniu propozycji pierwszej pracy dla uczestników OHP i absolwentów OHP, którzy osiągnęli pełnoletność, a także prowadzenie pośrednictwa pracy dla absolwentów OHP w wieku 19-25 lat. Udzielanie pomocy absolwentom w znalezieniu zatrudnienia (kontynuacji nauki) i poszerzaniu kwalifikacji zawodowych. Współuczestniczenie w opracowywaniu sprawozdań i planów działalności CEiPM/MCK.
StPr/20/0649
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od od 2 680 PLN

.
StPr/20/0651
data rozpoczęcia pracy od 28.10.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

.
StPr/20/0652
data rozpoczęcia pracy od 28.10.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Praca w warsztacie elektrycznym, przezwajanie silników elektrycznych, naprawy elektronarzędzi. Obsługa magazynu. Zamawianie towaru. Czynności porządkowe na warsztacie.
StPr/20/0644
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Analiza rozrachunków. Sporządzanie analiz księgowych. Dokonywanie płatności.
StPr/20/0646
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

.
StPr/20/0628
data rozpoczęcia pracy od 16.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

.
StPr/20/0620
data rozpoczęcia pracy od 12.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

.
StPr/20/0621
data rozpoczęcia pracy od 12.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

.
StPr/20/0622
data rozpoczęcia pracy od 12.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN