Zamknij
REKLAMA

Sporządzanie dokumentacji technicznej wraz z kosztami.
StPr/20/0314
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

.
StPr/20/0308
data rozpoczęcia pracy od 28.05.2020
wynagrodzenie od 2 600 - 3 600 PLN

.
StPr/20/0309
data rozpoczęcia pracy od 28.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Rekrutacja pracowników. Kontakt z klientem. Współpraca z koordynatorem.
StPr/20/0310
data rozpoczęcia pracy od 15.06.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Pobieranie prób surowca do badań; Wykonywanie badań surowca zgodnie z procedurami; Prowadzenie ewidencji prób; Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych badań; Kontrola i nadzór nad sprzętem kontrolno -pomiarowym; Sporządzanie codziennych raportów; Ścisła współpraca z innymi działami firmy;
StPr/20/0273
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Zakładanie terenów zieleni (możliwość przyuczenia)
StPr/20/0267
data rozpoczęcia pracy od 06.05.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Planowanie,organizacja i nadzorowanie pracy Wydziału Produkcyjnego; Realizacja zadań i planów produkcyjnych; Odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych; Osiąganie określonej wydajności produkcyjnej przy zachowaniu wymaganej jakości; Prowadzenie dokumentacji produkcyjnej; Raportowanie realizacji zadań i wyników działu produkcji;
StPr/20/0268
data rozpoczęcia pracy od 18.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Zapewnienie ciągłości produkcji w zakresie sprawności technicznej maszyn i instalacji; Planowanie i organizacja przeglądów prewencyjnych i konserwacji maszyn i urządzeń; Nadzór nad montażem i demontażem urządzeń; Sprawowanie nadzoru nad dokumentacją związaną z funkcjonowaniem działu ze szczególnym uwzględnieniem maszyn, urządzeń i instalacji technicznych; Współpraca z innymi działami w celu zapewnienia ciągłości produkcji i optymalizacji procesów produkcyjnych;
StPr/20/0269
data rozpoczęcia pracy od 25.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Rozwiązywanie problemów technicznych; Organizacja przeglądów,konserwacji i remontów maszyn; Analiza stanu technicznego urządzeń i maszyn; Utrzymywanie ciągłości pracy maszyn i innych urządzeń produkcyjnych; Zapewnienie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do maszyn; Współpraca z serwisem; Podejmowanie odpowiednich kroków mających na celu utrzymanie ruchu;
StPr/20/0270
data rozpoczęcia pracy od 25.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Organizacja pracy i nadzór nad pracą podległych zespołów na wybranych odcinkach linii produkcyjnych. Kontrola przebiegu procesu produkcyjnego, rozwiązywanie bieżących problemów produkcyjnych. Nadzór nad jakością, higieną i bezpieczeństwem pracy. Realizacja zadań produkcyjnych pod względem ilości, jakości oraz wydajności maszyn.
StPr/20/0261
data rozpoczęcia pracy od 18.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN