Zamknij
REKLAMA
MONTAŻ ZABUDÓW SAMOCHODOWYCH
StPr/21/0985
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 900 PLN

Prace związane w eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.
StPr/21/0987
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Naprawa, wymiana, konserwacja instalacji wod-kan, gazowej, c.o. w budynkach wielorodzinnych. Okresowe przeglądy instalacji gazowej. Usuwanie awarii.
StPr/21/0988
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

MONTAŻ I NAPRAWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W NADWOZIACH I ZABUDOWACH SAMOCHODOWYCH. WYKONYWANIE NOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W SAMOCHODACH DOSTAWCZYCH I CIĘŻAROWYCH. PODŁĄCZANIE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO, MONTAŻ OGRZEWANIA POSTOJOWEGO.
StPr/21/0982
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 900 PLN

MONTAŻ I NAPRAWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W NADWOZIACH I ZABUDOWACH SAMOCHODOWYCH. WYKONYWANIE NOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W SAMOCHODACH DOSTAWCZYCH I CIĘŻAROWYCH. PODŁĄCZANIE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO, MONTAŻ OGRZEWANIA POSTOJOWEGO.
StPr/21/0983
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 750 PLN

OBSŁUGA MASZYN/NARZĘDZI TAPICERSKICH, WYKLEJANIE KABIN
StPr/21/0984
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 900 PLN

Przyjmowanie oraz wydawanie towaru. Przestrzeganie terminów przechowywania. Utrzymywanie w czystości podległego magazynu. Informowanie o zasobach magazynowych i okresowa inwentaryzacja. Prowadzenie dokumentacji magazynowej. Dbałość o bezpieczeństwo pracy oraz bezpieczeństwo przechowania towarów. Współpraca z innymi działami w firmie. Zachowanie norm i standardów BHP. Nadzór nad dokumentacją związaną z procesami załadunkowymi.
StPr/21/0976
data rozpoczęcia pracy od 06.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Sporządzenie zapisów z przeprowadzonej kontroli według procedur wewnętrznych. Raportowanie i udział w rozwiązywaniu problemów jakościowych. Udział w postępowaniach reklamacyjnych. Udział w opracowaniu dokumentów jakościowych dla klientów. Współpraca z innymi działami firmy przy realizacji powierzonych zadań. Pobieranie prób surowca do badań. Sporządzanie codziennych raportów.
StPr/21/0977
data rozpoczęcia pracy od 06.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Rozwiązywanie problemów technicznych. Organizacja przeglądów, konserwacji i remontów maszyn. Analiza stanu technicznego urządzeń i maszyn. Utrzymywanie ciągłości pracy maszyn i innych urządzeń produkcyjnych. Podejmowanie odpowiednich kroków mających na celu utrzymanie ruchu.
StPr/21/0978
data rozpoczęcia pracy od 06.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Pobieranie prób surowca do badań. Wykonywanie badań surowca zgodnie z procedurami. Prowadzenie ewidencji prób. Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych badań. Kontrola i nadzór nad sprzętem kontrolno -pomiarowym. Sporządzanie codziennych raportów. Ścisła współpraca z innymi działami firmy.
StPr/21/0980
data rozpoczęcia pracy od 06.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

REKLAMA