Zamknij
REKLAMA
Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie budowy, przebudowy dróg i ulic, chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych na terenie gminy Gostyń.
StPr/21/0905
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

Przyjmowanie oraz wydawanie towaru. Przestrzeganie terminów przechowywania. Utrzymywanie w czystości podległego magazynu. Informowanie o zasobach magazynowych i okresowa inwentaryzacja. Prowadzenie dokumentacji magazynowej. Nadzór nad dokumentacją związaną z procesami załadunkowymi. Raportowanie i ścisła współpraca z bezpośrednim przełożonym.
StPr/21/0898
data rozpoczęcia pracy od 08.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

.
StPr/21/0888
data rozpoczęcia pracy od 18.10.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Pobieranie prób surowca do badań. Wykonywanie badań surowca zgodnie z procedurami. Prowadzenie ewidencji prób. Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych badań. Kontrola i nadzór nad sprzętem kontrolno -pomiarowym. Sporządzanie codziennych raportów. Ścisła współpraca z innymi działami firmy.
StPr/21/0883
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Rozwiązywanie problemów technicznych. Organizacja przeglądów, konserwacji i remontów maszyn. Analiza stanu technicznego urządzeń i maszyn. Utrzymywanie ciągłości pracy maszyn i innych urządzeń produkcyjnych. Zapewnienie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do maszyn. Współpraca z serwisem. Podejmowanie odpowiednich kroków mających na celu utrzymanie ruchu.
StPr/21/0884
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

.
StPr/21/0878
data rozpoczęcia pracy od 14.10.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

.
StPr/21/0880
data rozpoczęcia pracy od 14.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

.
StPr/21/0881
data rozpoczęcia pracy od 14.10.2021
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

.
StPr/21/0875
data rozpoczęcia pracy od 18.10.2021
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

.
StPr/21/0874
data rozpoczęcia pracy od 13.10.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

REKLAMA