Zamknij
REKLAMA
Praca na oddziale anestezjologii, intensywnej terapii oraz bloku operacyjnym (MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ ZLECENIE)
StPr/23/0394
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2023
wynagrodzenie od od 5 323 PLN

.
StPr/23/0389
data rozpoczęcia pracy od 05.06.2023
wynagrodzenie od od 6 000 do 7 000 PLN

Praca w dziale diagnostyki obrazowej RTG, TK, mammografii (MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ ZLECENIE)
StPr/23/0391
data rozpoczęcia pracy od 23.06.2023
wynagrodzenie od od 4 870 PLN

.
StPr/23/0392
data rozpoczęcia pracy od 05.06.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Prowadzenie dokumentacji z kontroli i postępowania administracyjnego. Sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz realizowanych w Oddziale. Prowadzenie monitoringu wody poprzez raportowanie danych.
StPr/23/0387
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2023
wynagrodzenie od od 5 631,5 PLN

.
StPr/23/0383
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2023
wynagrodzenie od od 3 681 PLN

Kinezyterapia. Masaż. Fizykoterapia. (MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ ZLECENIE)
StPr/23/0384
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2023
wynagrodzenie od od 5 323 PLN

.
StPr/23/0378
data rozpoczęcia pracy od 31.05.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Obsługa klienta (wypożyczanie, udostępnianie zbiorów, czasopism); Obsługa programu komputerowego bibliotecznego SOWA/SQL; Katagolowanie zbiorów.
StPr/23/0381
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Przenoszenie i przemieszczanie towarów, sprzętów i materiałów ręcznie, za pomocą nosideł, wózków transportowych itp., w tym załadunek i rozładunek samochodów ciężarowych i dostawczych. Wykonywanie prostych prac porządkowych, w tym sprzątanie odpadów i opróżnianie koszy na śmieci. Dbanie o zieleń na powierzonym terenie, w tym: koszenie trawy, podlewanie roślin, dbanie o nasadzenia itp. Wykonywanie drobnych napraw infrastruktury (nawierzchni, ramp, krawężników, parkanów, oświetlenia itp.). Dbanie o prawidłowy stan techniczny powierzonego sprzętu. Przestrzeganie zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
StPr/23/0372
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN