Zamknij
Fakturowanie. Obsługa korespondencji.
StPr/24/0177
data rozpoczęcia pracy od 26.02.2024
wynagrodzenie od od 4 242 PLN

Dbanie o powierzone mienie firmy. Prowadzenie dokumentacji jazdy. Konserwacja i utrzymanie czystości pojazdu. Właściwe zabezpieczanie transportu zgodnie z wymaganiami. Przestrzeganie terminów dostaw. Dbanie o dobry wizerunek firmy. Rozładunek towaru (wózek sam. elektryczny oraz winda samochodowa). Kontrola towaru pod względem jakościowym i ilościowym. Dostarczanie towarów zgodnie z zamówieniem i dokumentacją przewozową. Współpraca z personelem firmy w celu zapewnienia płynnego przebiegu operacji transportowych oraz informacji.
StPr/24/0168
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2024
wynagrodzenie od od 7 300 PLN

Prowadzenie gospodarki magazynowej. Logistyka. Administracja umów.
StPr/24/0172
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2024
wynagrodzenie od od 4 242 PLN

Praca na oddziale chirurgii ogólnej, pediatrycznym, paliatywnym, wewnętrznym. MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ ZLECENIE
StPr/24/0150
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2024
wynagrodzenie od od 5 965 PLN

Transport krajowy
StPr/24/0155
data rozpoczęcia pracy od 19.02.2024
wynagrodzenie od od 9 000 PLN

Prace związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV w zasobach mieszkalnych Spółdzielni.
StPr/24/0146
data rozpoczęcia pracy od 16.02.2024
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

Praca: węzeł komunikacyjny Gostyń
StPr/24/0147
data rozpoczęcia pracy od 16.02.2024
wynagrodzenie od od 6 500 do 8 000 PLN

Prowadzenie ewidencji powierzchni użytkowej, gruntów, KW oraz aktów notarialnych spółdzielni. Przygotowywanie i sporządzanie opłat i faktur za lokale spółdzielni. Przygotowywanie dokumentów technicznych celem wyodrębnienia lokali i garaży, opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i podatku od nieruchomości, umów najmu lokali i dzierżawy terenów. Przygotowanie danych do odczytu wodowmierzy. Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców.
StPr/24/0136
data rozpoczęcia pracy od 19.02.2024
wynagrodzenie od od 4 800 PLN

Naprawa, konserwacja i remonty następujących systemów instalacji: kotłownie gazowe, grupowe węzły ciepłownicze, stacje uzdatniania wody i innych elementów instalacji w kotłowni i węzłach ciepłowniczych. Zabezpieczenie ciągłości dostaw energii cieplnej do zasobów mieszkalnych oraz w zasobach mieszkaniowych. Kierowanie samochodem w ramach obowiązków służbowych.
StPr/24/0137
data rozpoczęcia pracy od 19.02.2024
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

możliwość zatrudnienia na umowę - zlecenie
StPr/24/0128
data rozpoczęcia pracy od 15.02.2024
wynagrodzenie od od 4 242 PLN