Zamknij
REKLAMA
.
StPr/23/0040
data rozpoczęcia pracy od 27.01.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych, prawidłowe i terminowe wprowadzanie dokumentów księgowych, faktur zakupu i sprzedaży; • Sporządzanie deklaracji podatkowych; • Bieżące rozliczanie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami; • Kontrola i uzgadnianie sald kont rozrachunkowych, potwierdzenie sald; • Prace nad sporządzaniem sprawozdań finansowych.
StPr/23/0037
data rozpoczęcia pracy od 24.01.2023
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

.
StPr/23/0035
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 2 617,5 PLN

Więcej informacji: http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/rekrutacja-do-sluzby-w
StPr/23/0027
data rozpoczęcia pracy od 18.01.2023
wynagrodzenie od od 3 500 do 5 000 PLN

.
StPr/23/0026
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 4 870 PLN

.
StPr/23/0019
data rozpoczęcia pracy od 23.01.2023
wynagrodzenie od od 4 600 PLN

.
StPr/23/0015
data rozpoczęcia pracy od 11.01.2023
wynagrodzenie od od 4 000 do 5 000 PLN

1. Przenoszenie i przemieszczanie towarów, sprzętów i materiałów ręcznie, za pomocą nosideł, wózków transportowych itp., w tym załadunek i rozładunek samochodów ciężarowych i dostawczych; 2. Wykonywanie prostych prac porządkowych na powierzonym terenie, w tym sprzątanie odpadów i opróżnianie koszy na śmieci; 3. Dbanie o zieleń na powierzonym terenie, w tym: koszenie trawy, podlewanie roślin, dbanie o nasadzenia itp.; 4. Wykonywanie drobnych napraw infrastruktury (nawierzchni, ramp, krawężników, parkanów, oświetlenia itp.) na powierzonym terenie; 5. Dbanie o prawidłowy stan techniczny powierzonego sprzętu; 6. Przestrzeganie zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
StPr/23/0013
data rozpoczęcia pracy od 16.01.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

.
StPr/23/0012
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Księgowanie i rozliczanie dokumentów ( Faktury kosztowe, sprzedaży, wyciągi bankowe, listy płac, PK, kasa). Rozliczenia i sporządzanie deklaracji podatkowych (JPK, VAT-7, VAT UE, WDT ,WNT). Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych. Analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych. Sprawozdawczość zewnętrzna (GUS). Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Prowadzenie ewidencji środków trwałych. Przygotowywanie przelewów bankowych. Wykonywanie czynności związanych z rozliczeniem i zamknięciem okresów sprawozdawczych. Prowadzenie zapisów w księgach rachunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, tj. sprzedaży towarów i usług oraz zakupów towarów i usług. Inne czynności zlecone przez Pracodawcę.
StPr/23/0008
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 5 000 PLN