Zamknij
REKLAMA
.
StPr/22/0684
data rozpoczęcia pracy od 23.09.2022
wynagrodzenie od od 5 000 do 6 000 PLN

.
StPr/22/0681
data rozpoczęcia pracy od 22.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Mycie powierzchni hali produkcyjnych oraz dezynfekcja maszyn produkcyjnych
StPr/22/0679
data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Praca na oddziale wewnętrznym
StPr/22/0662
data rozpoczęcia pracy od 26.10.2022
wynagrodzenie od od 5 323 PLN

Przyjmowanie oraz wydawanie towaru. Przestrzeganie terminów przechowywania. Utrzymywanie w czystości podległego magazynu. Informowanie o zasobach magazynowych i okresowa inwentaryzacja. Prowadzenie dokumentacji magazynowej. Nadzór nad dokumentacją związaną z procesami załadunkowymi. Raportowanie i ścisła współpraca z bezpośrednim przełożonym.
StPr/22/0657
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Prace porządkowe w części produkcyjnej oraz utrzymanie czystości terenu dookoła zakładu.
StPr/22/0656
data rozpoczęcia pracy od 26.09.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

.
StPr/22/0658
data rozpoczęcia pracy od 09.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

.
StPr/22/0639
data rozpoczęcia pracy od 05.09.2022
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Wykonywanie zadań z zakresu obsługi strefy płatnego parkowania, pozostałych płatnych miejsc parkingowych kontrola wnoszenia opłat, wykonywanie dokumentacji zdjęciowej pojazdów bez opłaty, wypisywanie wezwań raportów, weryfikacja sprawności urządzeń do poboru opłat i ich podstawowe naprawy, przygotowywanie wpłaconych opłat przez korzystających z miejsc postojowych do banku). Pomoc przy prowadzeniu spraw związanych z zarządzaniem miejskim targowiskiem (pobieranie opłaty targowej)
StPr/22/0632
data rozpoczęcia pracy od 02.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

.
StPr/22/0634
data rozpoczęcia pracy od 02.09.2022
wynagrodzenie od od 3 800 PLN

REKLAMA