Zamknij
REKLAMA
Monitorowanie rynku pod względem popytu i podaży. Organizowanie akcji promocyjnych i reklamowych działalności firmy. Organizowanie sieci sprzedaży. Utrzymywanie kontaktów handlowych z odbiorcami.
StPr/22/0474
data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Naprawa, wymiana, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, c.o. w budynkach wielorodzinnych. Okresowe przeglądy instalacji gazowej.
StPr/22/0458
data rozpoczęcia pracy od 15.06.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

WYKONANIE, MONTAŻ I NAPRAWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W NADWOZIACH I ZABUDOWACH SAMOCHODOWYCH NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH PRODUKCJI, WYKONYWANIE NOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W SAMOCHODACH DOSTAWCZYCH I CIĘŻAROWYCH, PODŁĄCZANIE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO, MONTAŻ OGRZEWANIA POSTOJOWEGO
StPr/22/0448
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 900 PLN

Prace przy remontach dróg i chodników. Prace porządkowe w obrębie pasa drogowego.
StPr/22/0440
data rozpoczęcia pracy od 06.06.2022
wynagrodzenie od od 4 500 do 5 500 PLN

Realizacja prac transportowych i załadunkowych.
StPr/22/0439
data rozpoczęcia pracy od 06.06.2022
wynagrodzenie od od 5 000 do 6 000 PLN

.
StPr/22/0429
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 800 do 5 500 PLN

.
StPr/22/0414
data rozpoczęcia pracy od 27.05.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Sporządzenie zapisów z przeprowadzonej kontroli według procedur wewnętrznych; Raportowanie i udział w rozwiązywaniu problemów jakościowych; Udział w postępowaniach reklamacyjnych z dostawcami; Udział w opracowaniu dokumentów jakościowych dla klientów; Współpraca z innymi działami firmy przy realizacji powierzonych zadań; Pobieranie prób surowca do badań Sporządzanie codziennych raportów; Ścisła współpraca z innymi działami firmy;
StPr/22/0409
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Przyjmowanie oraz wydawania towaru – sprawdzanie, czy rodzaj, ilość i jakość są zgodne z dowodem nadania, Przestrzeganie terminów przechowywania, Utrzymywanie w czystości podległego magazynu, Informowanie o zasobach magazynowych i okresowa inwentaryzacja, Prowadzenie dokumentacji magazynowej, Nadzór nad dokumentacją związaną z procesami załadunkowymi, Raportowanie i ścisła współpraca z bezpośrednim przełożonym,
StPr/22/0410
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

dostarczenie paczek do klienta na terenie Gostynia, odbiór przesyłek - Leszno
StPr/22/0470
data rozpoczęcia pracy od 13.05.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

REKLAMA