Zamknij
REKLAMA
Wykonywanie prac porządkowych pomieszczeń Cukrowni Gostyń, w tym biurowych, komunikacyjnych, socjalnych, fabryki, silosu, magazynów.
StPr/22/0575
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

dokonywanie analiz poszczególnych dziedzin działalności banku, prowadzenie oceny, pomiaru i monitorowania ryzyk uznanych za istotne, opracowywanie założeń oraz sporządzanie i monitorowanie realizacji planów ekonomiczno-finansowych, opracowywanie propozycji limitów dla poszczególnych ryzyk, monitorowanie wskaźników ryzyka i limitów, sygnalizowanie przypadków, przekroczeń oraz wyjaśnianie przyczyn ich powodujących, gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych pochodzących z systemów bankowych, opracowywanie raportów informacji zarządczej, aktualizowanie i dostosowywanie regulacji wewnętrznych dotyczących ryzyk bankowych, przygotowywanie materiałów z wykonanych prac na posiedzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
StPr/22/0570
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

Rozwiązywanie problemów technicznych; Montaż i instalacja nowych urządzeń i instalacji; Organizacja przeglądów, konserwacji i remontów maszyn; Przeprowadzanie czynności konserwacyjnych maszyn i urządzeń zgodnie z procedurami; Utrzymywanie ciągłości pracy maszyn i innych urządzeń produkcyjnych; Współpraca z serwisem; Podejmowanie odpowiednich kroków mających na celu utrzymanie ruchu;
StPr/22/0569
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

.
StPr/22/0561
data rozpoczęcia pracy od 08.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

.
StPr/22/0554
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

.
StPr/22/0547
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
wynagrodzenie od od 5 776 PLN

.
StPr/22/0543
data rozpoczęcia pracy od 29.07.2022
wynagrodzenie od od 3 681 PLN

.
StPr/22/0544
data rozpoczęcia pracy od 29.07.2022
wynagrodzenie od od 5 776 PLN

.
StPr/22/0545
data rozpoczęcia pracy od 29.07.2022
wynagrodzenie od od 5 323 PLN

Montaż/serwis schładzalników do mleka (pracodawca zapewnia pełne wsparcie oraz szkolenia)
StPr/22/0530
data rozpoczęcia pracy od 25.07.2022
wynagrodzenie od od 5 500 PLN

REKLAMA