Regulamin wyświetlania bezpłatnych ogłoszeń na portalu internetowym www.gostyn24.pl

1. Zamieszczanie bezpłatnych ogłoszeń na portalu internetowym www.gostyn24.pl jest dokonywane w oparciu o niniejszy regulamin.

2. Administrator portalu www.gostyn24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

3. Za zamieszczenie ogłoszenia, które nie jest zgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego odpowiedzialność ponosi osoba zlecająca zamieszczenie ogłoszenia.

4. Ogłoszeniodawcą może być wyłącznie pełnoletnia osoba prywatna

5. Wyłącznie partnerzy ( firmy mające aktualna umowę o współpracy z wydawcą Gostyn24) mogą publikować ogłoszenia w kategorii „Dam pracę” W pozostałych kategoriach jest to niedozwolone

6. Zamieszczenie ogłoszenia przez osobę prywatną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych przez PHUP "LEDER" Jarosław Jędrkowiak, 63-800 Gostyń, ul. Górna 40/3, wydawcę portalu Gostyn24.pl

Niedozwolone jest zamieszczenie ogłoszeń dotyczących :

1. Towarów pochodzących z kradzieży lub wprowadzonych do obrotu niezgodnie z obowiązującym prawem
2. Narkotyków i materiałów pornograficznych
3. Towarów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego
4. Organów ludzkich lub zwierzęcych
5. Ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich
6. Produktów farmakologicznych, także tych dopuszczonych do obrotu pozaaptecznego.
7. Ogłoszeń zawierających elementy reklamy lub oferty handlowej
8. Ogłoszeń o pracę w innych działach niż dział "praca"
9. Sprzedaży zwierząt
10. Spamowanie 


Uwaga! Notoryczne łamanie w.w zapisów będzie stanowić podstawę do roszczenia odszkodowawczego przedstawionej firmie lub osobie prywatnej łamiącą zasady, w wysokości 100 zł, za każde dodane ogłoszenie!

Ogłoszeniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność treść umieszczonego ogłoszenia, w szczególności za jego prawdziwość, rzetelność jego treści , a także zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Administrator portalu www.gostyn24.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

1. Treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia

2. Zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych

3. Za to, w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w portalu www.gostyn24.pl zostaną wykorzystane

4. Funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.

8. Administrator Portalu www.gostyn24.pl zastrzega sobie prawo do:

1. Usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz niniejszym regulaminem

2. Usuwania ogłoszeń dodawanych wielokrotnie oraz dodawanych wielokrotnie w różnych kategoriach

3. Usuwania ogłoszeń naruszających normy moralne, dobre obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne, przekonania polityczne oraz związanych z dyskryminacją rasową lub płciową

4. Usuwania ogłoszeń , których treść odsyła do konkurencyjnych pism, internetowych serwisów ogłoszeniowych, bądź innych, konkurencyjnych dla portalu www.gostyn24.pl nośników informacji.

5. Usuwania ogłoszeń w sytuacji określonej prawem prasowym, jak również wtedy gdy ich treść pozostaje w sprzeczności z linią programową i charakterem portalu www.gostyn24.pl

6. Usuwania ogłoszeń zamieszczanych w nieprawidłowych kategoriach lub zmiany kategorii publikowanego ogłoszenia

7. Usuwania ogłoszeń, których czytelność utrudnia lub uniemożliwia przeglądanie serwisu

8. Usuwania ogłoszeń po okresie 30 dni o daty ich publikacji.

9. Wykorzystywania adresów e-mail do działań marketingowych prowadzonych przez Portal www.gostyn24.pl

10. Usuwania ogłoszeń nadawanych przez firmy lub podmioty nie mające adresu w powiecie gostyńskim

11. Edycji i usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny

12. Modyfikowania niniejszego regulaminu

13. Czasowego przerywania pracy serwera

14. Zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.

9. Ogłoszenia dotyczące pracy, w formie bezpłatnej mogą zamieszczać wyłącznie firmy  współpracujące z portalem Gostyn24 lub posiadające w nim aktywną reklamę. Dla osób poszukujących pracy ogłoszenia są bezpłatne.

Korzystanie z działu Ogłoszenia Portalu www.gostyn24.pl jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
Administrator ma prawo do zmiany w/w Regulaminu w każdej chwili bez podawania przyczyn.
Regulamin obowiązuje od 1 marca 2021 roku