Zamknij
REKLAMA

Podnośnik hydrauliczno-pneumatyczny, STENHOJ, podposadzkowy

Kwota wywołania: 11 250,00 złData licytacji: 2018-10-24Kategoria: pozostałe ruchomościŹródło: licytacje.komornik.pl
Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu

Jakub Kuś

Kancelaria Komornicza, Plac K. Marcinkowskiego 7/6, 63-800 Gostyń

tel. 65 572 27 15 / fax. 65 572 27 15

Sygnatura: KM 126/17 i inne

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu Jakub Kuś podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-10-2018 o godz. 12:00 pod adresem: Krajewice 103, 63-800 Gostyń, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Suma oszacowania Cena wywołania
1 Mercedes-Benz 814D PGSCJ61, rok produkcji 1991, nr VIN:WDB67401315804800-holownik 1 50 000,00 zł 37 500,00 zł
2 Podnośnik hydrauliczno-pneumatyczny, STENHOJ, podposadzkowy 1 15 000,00 zł 11 250,00 zł
3 Daewoo Matiz PGS51VN, rok produkcji 2003, nr VIN:SVPMF484D3W052675 1 1 000,00 zł 750,00 zł
4 Ford Fiesta, PGSAR23, rok produkcji 1998, nr VIN:WF0AXXGAJAWV34009 1 1 000,00 zł 750,00 zł
5 Fiat Seicento, PGS08561, rok produkcji 2001, nr VIN:ZFA18700000723035 1 1 000,00 zł 750,00 zł
6 Ford Mondeo, PGSXC10, rok produkcji 1995, nr VIN:WF0FXXGBBFSJ93882 1 4 000,00 zł 3 000,00 zł
7 Audi A4, 2.6. PGS05838, rok produkcji 1995, nr VIN:WAUZZZ8DZTA055579 1 4 000,00 zł 3 000,00 zł
8 Mercedes-Benz, 200D, PGSCJ61, rok produkcji 1996, nr VIN:WDB1241201A369195 1 1 000,00 zł 750,00 zł
9 Ford Focus 1.8 PGS50MC, r. prod. 2000, nr VIN:WFONXXGCDNYS57328 1 3 000,00 zł 2 250,00 zł
10 FS Lublin 3302 PGSA652, rok produkcji 1996 SVL330211T0011663 1 1 000,00 zł 750,00 zł

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy wpłacić w gotówce w  kasie kancelarii Komornika Sądowego w Gostyniu, pl.  Karola Marcinkowskiego 7/6 lub na konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 42 2030 0045 1110 0000 0219 5720. Za rękojmię skutecznie złożoną za pośrednictwem rachunku bankowego uważa się środki pieniężne, które wpłynęły na rachunek bankowy Komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki przybicia wygasają. Z utraconego wadium pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 (1) kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji (art. 867 (2) § 2 kpc). Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu (art. 867 (2) § 3 kpc). Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 (2) kpc).

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Jakub Kuś

© gostyn24.pl | Prawa zastrzeżone