REKLAMA

Obwieszczenie o licytacji komornika

13:24, 24.11.2017 | Materiał partnera
REKLAMA
Skomentuj

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu Jakub Kuś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-12-2017 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyniu z siedzibą przy Sądowa 1, 63-800 Gostyń, pokój 20, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Beata Gapska, położonej przy Godurowo 7,Godurowo, 63-820 Piaski, dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1Y/00035896/1.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość o powierzchni 0.1099ha, położona w Godurowie 7, dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1Y/00035896/1. Jest to nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie półzwartej, jednokondygnacyjnym, z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 78,35 m2, budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 22,95 m2 i budynkiem gospodarczym w zabudowie półzwartej, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 21,70m2.

Suma oszacowania wynosi 62 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47 175,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 290,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 42 2030 0045 1110 0000 0219 5720. Za rękojmię skutecznie złożoną za pośrednictwem rachunku bankowego uważa się środki pieniężne, które wpłynęły na rachunek bankowy Komornika najpóźniej na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego  w Sądzie i operat szacunkowy nieruchomości w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

(Materiał partnera)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© gostyn24.pl | Prawa zastrzeżone | 2017