Zamknij
REKLAMA

Okresowe przeglądy budynków – obowiązek właściciela

15:18, 08.02.2018 | Artykuł sponsorowany
REKLAMA
Skomentuj

Kto jest odpowiedzialny za wykonywanie okresowych przeglądów budynków? Kto odpowiada za ewentualne zaniedbania i jak często powinno się wykonywać kontrole stanu technicznego obiektów? Okazuje się, że wszystkie te kwestie są dokładnie ustalone w przepisach prawa budowlanego (ustawa Prawo budowlane).

Za odpowiedni stan budynku odpowiada jego właściciel bądź wyznaczony do tego celu zarządca. Do ich obowiązków należy pilnowanie, aby dany budynek był bezpieczny dla jego mieszkańców czy innych osób, a także przyjazny dla środowiska i estetycznie wykonany. Poza tym okresowe przeglądy budynków pomagają sprawdzić, czy dany obiekt jest w dobrym stanie. To szansa na szybkie wykrycie wszelkiego rodzaju zagrożeń.

Kiedy wykonuje się okresowe przeglądy budynków?
Kwestia ta jest uregulowana prawnie ustawą Prawo budowlane z roku 1994. Z jej zapisów wynika, że kontrolę techniczną instalacji budowlanych powinno się wykonywać co najmniej raz w roku. Oczywiście optymalnym rozwiązaniem jest przeprowadzanie takich przeglądów częściej, w szczególności w przypadkach, gdy naruszona mogła zostać integralność budynku m.in. za sprawą niekorzystnych warunków pogodowych.

Niezależnie od tego, jaki jest powód wykonania przeglądu, należy sprawdzić stan instalacji ochraniającej środowisko, instalacji gazowych i kominowych oraz elementów budynku, które są narażone na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych i mogą zostać uszkodzone na skutek normalnego użytkowania budynku. Taka kontrola powinna mieć miejsce co najmniej raz na 12 miesięcy.

Oprócz tego raz na pięć lat przeprowadza się tzw. pięcioletnie przeglądy budynków, które dodatkowo obejmują ocenę estetyki budynku i jego otoczenia. Co pięć lat bada się też instalacje elektryczne i piorunochronne. Wprawdzie właściciele domów jednorodzinnych czy budynków o charakterze letniskowym są zwolnieni z obowiązku corocznej kontroli stanu elementów budynku, ale nie oznacza to, że nie muszą dbać o jego bezpieczeństwo. Nadal muszą kontrolować instalacje grzewcze i kominowe.

Warto także pamiętać o tym, że w obiektach o powierzchni minimum 2000 metrów kwadratowych lub o powierzchni dachu większej niż 1000 metrów kwadratowych przegląd budynku wykonuje się dwa razy w ciągu roku – do 30 maja i do 30 listopada., a więc na wiosnę i jesień. Poza tym właściciel budynku bądź jego zarządca ma obowiązek poinformować odpowiedni organ o przeprowadzeniu stosownej kontroli.

Okresowe przeglądy instalacji grzewczych
Oprócz tego raz na dwa lata powinno się przeprowadzać kontrolę kotłów opalanych paliwem nieodnawialnym o pojemności minimum 100 kW. W przypadku kotłów, które są opalane gazem bądź posiadają pojemność w zakresie od 20 do 100 kW, przeglądy przeprowadza się raz na cztery lata. Kotły o mocy powyżej 20 kW i starsze niż 15 lat wymagają dodatkowo jednorazowej kontroli. Jej celem jest ocena efektywności kotła i sprawdzenie, czy jest on w stanie sprostać wymaganiom cieplnym danego budynku. Gdy w obiekcie jest zamontowana klimatyzacja, kontroluje się ją raz na pięć lat.

Kto może przeprowadzać okresowe przeglądy budynków?
Należy wiedzieć o tym, że przeglądy budynków może przeprowadzać jedynie osoba, która posiada do tego celu odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W przeciwnym wypadku kontrola jest nieważna. Jeśli w czasie przeglądu wykazane zostaną usterki, właściciel lub zarządca nieruchomości musi je natychmiast usunąć. Osoba wykonująca przegląd jest z kolei zobligowana do wysłania informacji o zagrożeniu do odpowiedniego nadzoru budowlanego.

Nieusunięcie usterki może mieć dla właściciela bądź zarządcy budynku poważne konsekwencje. Podlega on wówczas karze grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności. Nie ma znaczenia, czy dana usterka jest zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi czy wywiera negatywny wpływ na środowisko naturalne. Karze podlega także samo niewykonanie okresowego przeglądu budynku. Również i w tym przypadku odpowiedni organ może nałożyć karę grzywny i to niekiedy w znacznej wysokości.

(Artykuł sponsorowany)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© gostyn24.pl | Prawa zastrzeżone | 2018