Zamknij
REKLAMA

Mają pieniądze na staże i działalność gospodarczą

07:49, 10.11.2017 | Materiał partnera
REKLAMA
Skomentuj

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, że wciąż posiada środki finansowe na zorganizowanie stażu lub przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.

Pieniądze można otrzymać w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim (III)" w ramach Osi priorytetowej 6. Rynek pracy, Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Na dzień 03.11.2017 r. PUP w Gostyniu dysponował wolnymi miejscami dla 24 osób, w tym:
dla 9 kobiet (zad. 3 Staż) i 15 mężczyzn (zad. 5 Jednorazowe środki na podjęcie działalności).

O wyżej wymienione środki ubiegać się mogą wyłącznie osoby pow. 30 lat (od dnia 30 urodzin), pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Gostyniu (dla których został ustalony II profil pomocy).

UWAGA !!! Mężczyźni zainteresowani udziałem w projekcie muszą dodatkowo należeć do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne lub osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Osoby spełniające ww. kryteria oraz zainteresowane udziałem w ww. projekcie proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do osób zajmujących się poszczególnymi formami wsparcia.

Staże - pok. 9 - Małgorzata Kaźmierczak; tel. 65  572-33-67 wew. 33
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - pok. 11 Tomasz Marciniak; tel. 65 572-33-67 wew. 32
Koordynator projektu- Małgorzata Petrow; tel. 65 572-33-67 wew. 40

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje też, że wciąż posiada środki finansowe na zorganizowanie szkoleń dla 28 osób bezrobotnych w ramach projektu„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (III)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na dzień 03.11.2017 PUP w Gostyniu dysponował wolnymi miejscami dla 28 os. , w tym:
20 os. (14K, 6M) - zad. 3 Szkolenia
8 os. ( 5K, 3M) - zad. 6 Bony szkoleniowe

O wyżej wymienione środki ubiegać się mogą wyłącznie osoby w wieku 18 - 29 lat z tzw. kategorii NEET zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu jako bezrobotne (dla których został ustalony II profil pomocy).

Zgodnie z zapisami PO WER osoba z kategorii NEET jest to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
-nie pracuje,
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w  trybie stacjonarnym),
- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz które w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie szkoliły się ze środków publicznych.

Osoby spełniające w/w kryteria oraz zainteresowane szkoleniami lub bonami szkoleniowymi proszone są o kontakt z Panem Maciejem Berus tel. 65 572-33-67 wew. 35 i 34. Koordynator projektu- Małgorzata Petrow,  tel. 65 572-33-67 wew. 40

(Materiał partnera)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© gostyn24.pl | Prawa zastrzeżone | 2018