Zamknij
REKLAMA

Etat dla terapeuty podzielił placówki

12:16, 12.01.2018 | m
REKLAMA
Skomentuj

Dodatkowy etat dla terapeutów stał się kością niezgody pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Chwałkowie a działającym po sąsiedzki Środowiskowym Domem Samopomocy. Dwie terapeutki pracujące dotąd w obu placówkach wybrały zatrudnienie na pełen etat w ŚDS. Ten wakat spotkał się ze sprzeciwem dyrekcji DPS.

Terapeutki pracują do tej pory dla obu placówek. Prowadzą zajęcia usprawniające dla podopiecznych w różnych zakresach. Zatrudnione były na połówkach etatu w sąsiadujących z sobą instytucjach. Zdecydowały jednak, że w początkiem tego roku chcą przejść na cały etat do pracy w dziennym ośrodku - ŚDS. Złożyły więc wypowiedzenia na biurko dyrektora DPS-u.

Wola przejścia do sąsiedniej placówki spotkała się z oporem dyrekcji DPS w Chwałkowie, która złożyła pismo do Zarządu Powiatu, sygnalizując duży problem związany z przejściem tych pracowników i utratą dwóch terapeutów, uznając to za zagrożenie obniżeniem standardu usług. Zarząd jednak podjął decyzję o przyznaniu jednego etatu ( lub dwóch połówek) dla ŚDS. Oznacza to, że terapeutki rozpoczną w tym roku od marca pracę w ŚDS na pełnych etatach, odchodząc z DPS. - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie, pani Swietłana Figiel zwróciła się do Zarządu Powiatu Gostyńskiego o zwiększenie zatrudnienia w placówce o jeden etat terapeuty. Zarząd, biorąc pod uwagę zwiększenie dofinansowania jednostki przez wojewodę oraz możliwość podniesienia standardu i jakości pracy ŚDS w Chwałkowie, wyraził zgodę na zwiększenie zatrudnienia. Kierownik ŚDS deklaruje, że po zwiększeniu zatrudnienia tak zorganizuje pracę kierowanej przez siebie placówki, by zapewnić dostęp mieszkańcom i terapeutom Domu Pomocy Społecznej na dotychczasowych warunkach – informuje Joanna Jakubiak ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu, które jest organem prowadzącym dla obu placówek w Chwałkowie.

- Nie wiem, jak ŚDS ma dbać o interesy naszych podopiecznych. Wciąż jesteśmy dwoma odrębnymi placówkami. Będziemy musieli poradzić sobie z tym problemem, poszukamy kogoś na to stanowisko, choć w obecnej sytuacji na rynku pracy nie będzie to łatwe. Mamy pieniądze w naszym budżecie, więc nie musimy o to wnioskować do powiatu – mówi Ryszard Janaszak, dyrektor DPS w Chwałkowie.

Dyrektor ŚDS nie było dziś w pracy. Wśród pracowników placówki panuje jednak opinia, że najlepszym rozwiązaniem byłaby wyprowadzka ŚDS do innej lokalizacji. Gmina Krobia zaproponowała powiatowi taką możliwość. Dom dzienny mógłby działać w obiekcie dawnej gazowni, który planowany jest do kompleksowej modernizacji. Powstać ma tam Centrum Usług Społecznych. To jednak perspektywa minimum dwóch, trzech lat w optymistycznym wariancie. Gmina dopiero stara się o pieniądze na adaptację budynku.

Powiat w sprawie decyzji kadrowych w obu swoich placówkach zachowuje pozycję zdystansowaną. - Zatrudnienie konkretnych osób, czyli decyzje personalne należą do kompetencji poszczególnych dyrektorów, a także są zależne od decyzji samych zainteresowanych pracowników – podkreślił członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora.

(m)
REKLAMA
REKLAMA
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)

Komentarze (1)

haniahania

0 1

rehabilitacja w Chwałkowie to jest coś 09:51, 13.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© gostyn24.pl | Prawa zastrzeżone