Dzisiaj jest 18 Sierpnia 2017, Piątek, imieniny obchodzą:

Wiadomości, dodano: 31 marca 2017

Strumień unijnych pieniędzy popłynął

Szeroki strumień unijnych pieniędzy popłynął z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do regionu gostyńskiego. Zastrzyk gotówki na łączną kwotę blisko 14 milionów złotych otrzymały aż cztery samorządy. Dzięki pozyskanym dotacjom rozbudowane zostaną dwie szkoły, powstanie hala sportowa i centrum nauki.  

Gminy Piaski, Gostyń, Krobia i powiat gostyński – to cztery samorządy, które mogą pochwalić się sporym sukcesem. Wszystkie zostały beneficjentami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i otrzymają dofinansowania na planowane inwestycje. Ostateczna lista projektów została ogłoszona w czwartek 30 marca.

Jak już informowaliśmy, gmina Krobia otrzymała 1 698312,77 złotych na utworzenie Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji. W ramach projektu przewidziano modernizację, adaptację i doposażenie budynków gospodarczych na Wyspie Kasztelańskiej oraz przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. Całkowita wartość projektu szacowana jest na blisko 2 mln złotych.

Kwota blisko 4 mln złotych zasili także konto gminy Gostyń. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 im. Czarnego Legionu z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyniu. Obecnie uczniowie placówki uczą się w dwóch obiektach, z czego jeden jest dzierżawiony od parafii pw. św. Małgorzaty. Budynek szkoły przy ul. Helsztyńskiego posiada 8 izb lekcyjnych oraz bibliotekę. W szkole nie ma świetlicy ani auli, w której można by przeprowadzać uroczystości szkolne i spotkania. Dlatego tak wyczekiwana przez uczniów, rodziców i pedagogów była rozbudowa bazy edukacyjnej gostyńskiej Jedynki. W ramach rozbudowy powstanie nowe skrzydło budynku wraz z łącznikiem do części szkoły już istniejącej. Obiekt rozbudowany będzie w kierunku południowym. Będzie to budynek o powierzchni ok. 900 m² z dwoma kondygnacjami, częściowo podpiwniczony. Według przygotowywanej dokumentacji szkoła zyska 6 klas lekcyjnych, pokój nauczycielski, sanitariaty i szatnie. Budynek wyposażony będzie również w udogodnienia dla niepełnosprawnych, czyli windy i podjazdy.

To będzie największe unijne dofinansowanie, jakie gmina pozyskała w ostatnich. - Blisko 4,5 mln zł to środki, które pozwolą na rozbudowę Jedynki, a także na zorganizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów. Ta inwestycja jest mocno wyczekiwana zarówno przez społeczność szkoły, jak i przez samorządowców. Cieszę się, że dzięki unijnemu dofinansowaniu uda nam się wprowadzić bazę edukacyjną Jedynki w XXI wiek - mówił Jerzy Kulak, burmistrz Gostynia. Według wstępnych kosztorysów rozbudowa szkoły ma kosztować około 4,6 mln złotych.

Rekordową sumę dotacji pozyskał również piaskowski samorząd. Łącznie 4 041670,65 złotych. Na rozbudowę sali sportowo-środowiskowej w Szelejewie gmina otrzymała 3 718 619,72 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 656 227,02 zł. Natomiast na doposażenie szkół, szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla uczniów udało się pozyskać dotację w kwocie ponad 300 tys. złotych. Radości z tego powodu nie kryje wójt Wiesław Glapka. - To jest duży sukces i bardzo się cieszę. Takiego dofinansowania na jedną inwestycję jeszcze nigdy nie dostaliśmy - mówił wójt Wiesław Glapka, dodając, że w innym przypadku gminie przyszłoby finansować halę z własnych środków. - Program "Lemur", z którego początkowo planowaliśmy pozyskać pieniądze, został zamknięty, szukaliśmy więc innego źródła finansowania niż kredyt. Dzięki tej dobrej informacji możemy chwycić trochę oddechu, tym bardziej że zmniejszyła nam się subwencja oświatowa - podsumowuje włodarz gminy Piaski.

Sporą dotację otrzymał też powiat gostyński. Na rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę hali sportowej w Brzeziu udało się pozyskać 3 940 790, 38 złotych. Unijne wsparcie otrzymają też dwie inne powiatowe szkoły na realizację projektów edukacyjnych. O sukcesie poinformował starosta gostyński na ostatniej sesji Rady Powiatu Gostyńskiego i zaprosił wszystkich wraz z dyrektorem ZSS Brzezie do konsumpcji słodkiego tortu składającego się z banknotów euro.

MiS

Gmina Piaski, Gmina Gostyń, Gmina Krobia i Powiat Gostyński – to cztery samorządy, które moga pochwalić się sporym sukcesem. Wszystkie zostały beneficjentami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i otrzymaja fofiannsowania na planowane inwestycje. Ostateczna lista projektów została ogłoszona w czwartek 30 marca. 
Jak już infromowaliśmy gmina Krobia otrzymała 1 698312,77 złotych na utworzenie Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji. W ramach projektu przewidziano modernizację, adaptację i doposażenie budynków gospodarczych na Wyspie Kasztelańskiej oraz przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. Całkowiat wartośc projektu szacowana jest na blsiko 2 mln złotych. 
Kwota blisko 4 mln złotych zasili także konto gminy Gostyń. Pieniądze zostana przeznaczone na rozbudowe Szkoły Podstawowej nr 1 im. Czarnego Legionu z Oddziałami Integracyjnymi w Go-styniu. Obecnie uczniowie placówki uczą się w dwóch obiektach, z czego jeden jest dzierżawiony od Parafii pw. św. Małgorzaty. Budynek szkoły przy ul. Helsztyńskiego posiada 8 izb lekcyjnych oraz bibliotekę. W szkole nie ma świetlicy ani auli, w której można by przeprowadzać uroczystości szkolne i spotkania. Dlatego tak wyczekiwana przez uczniów, rodziców i pedagogów była rozbu-dowa bazy edukacyjnej gostyńskiej „Jedynki”. W ramach rozbudowy powstanie nowe skrzydło budynku wraz z łącznikiem do części szkoły już istniejącej. Obiekt rozbudowany będzie w kierunku południowym. Będzie to budynek o powierzchni ok. 900 m² z dwoma kondygnacjami, częściowo podpiwniczony. Według przygotowywanej dokumentacji szkoła zyska 6 klas lekcyjnych, pokój nauczycielski, sanitariaty i szatnie. Budynek wyposażony będzie również w udogodnienia dla nie-pełnosprawnych, czyli windy i podjazdy. To będzie najwieskze unijne dofinansowanie gmina pozy-skała w ostatnich. - Blisko 4,5 mln zł to środki, które pozwolą na rozbudowę „Jedynki”, a także na zorganizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów. Ta inwestycja jest mocno wyczekiwana zarówno przez społeczność szkoły, jak i przez samorządowców. Cieszę się, że dzięki unijnemu dofinansowaniu uda nam się wprowadzić bazę edukacyjną „Jedynki” w XXI wiek - mówi Jerzy Kulak Burmistrz Gostynia. Według wstępnych kosztorysów rozbudowa szkły ma kosztowac około 4,6 mln złotych,
Reordową sumę dotacji pozyskał również piaskowski samorząd. Łącznie 4.041.670,65 złotych. Na rozbudowe Sali sportowo-śrdoowiskowej w Szelejewie gmina otrzymała 3.718.619,72 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 656.227,02 zł. Natomiast na doposażenie szkół, szkolenia dla nauczycieli i zajecia dodatkowe dla uczniów udało się pozyskac dotacje w kwocie ponad 300 tys. złotych.  Radości z tego powodu ne kryje wójt Wiesław Glapka. - To jest duży sukces i bardzo się cieszę. Takiego dofinansowania na jedna inwestycje jeszcze nigdy nie dostaliśmy. - mówił wójt Wiesław Glapka dodjąc, że w innym przypadku gminie przyszłoby finansować halę z własnych środków. - Program „Lemur”, z którego początkowo planowalismy pozysakć pieniądze został za-mknięty, szukaliśmy więc innego źródła finansowania niż kredyt. Dzięki tej dobrej informacji mozemy chwycić rochę oddechu. - podsumowuje włodarz gminy Piaski. 
Sporą dotację otrzymał też powiat gostyński. Na rozbudowę Szkoły Specjalnej oraz budowe hali sportowej w Brzeziu udało się pozyskać 3.940.790, 38 złotych. Unijne wsparcie otrzymają też dwie inne powiatowe szkoły na realizację projektów edukacyjnych. O sukcesie poinformował starosta gostyński na ostatniej sesji Rady Powiatu Gostyńskiego i zaprosił wszystkich wraz dyrekotrem ZSS Brzezie do konsumpcji słodkiego tortu składającego się z banknotów euro. 

Gminy Piaski, Gostyń, Krobia i powiat gostyński – to cztery samorządy, które mogą pochwalić się sporym sukcesem. Wszystkie zostały beneficjentami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i otrzymają dofinansowania na planowane inwestycje. Ostateczna lista projektów została ogłoszona w czwartek 30 marca.

Jak już informowaliśmy, gmina Krobia otrzymała 1 698312,77 złotych na utworzenie Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji. W ramach projektu przewidziano modernizację, adaptację i doposażenie budynków gospodarczych na Wyspie Kasztelańskiej oraz przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. Całkowita wartość projektu szacowana jest na blisko 2 mln złotych.

Kwota blisko 4 mln złotych zasili także konto gminy Gostyń. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 im. Czarnego Legionu z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyniu. Obecnie uczniowie placówki uczą się w dwóch obiektach, z czego jeden jest dzierżawiony od parafii pw. św. Małgorzaty. Budynek szkoły przy ul. Helsztyńskiego posiada 8 izb lekcyjnych oraz bibliotekę. W szkole nie ma świetlicy ani auli, w której można by przeprowadzać uroczystości szkolne i spotkania. Dlatego tak wyczekiwana przez uczniów, rodziców i pedagogów była rozbudowa bazy edukacyjnej gostyńskiej Jedynki. W ramach rozbudowy powstanie nowe skrzydło budynku wraz z łącznikiem do części szkoły już istniejącej. Obiekt rozbudowany będzie w kierunku południowym. Będzie to budynek o powierzchni ok. 900 m² z dwoma kondygnacjami, częściowo podpiwniczony. Według przygotowywanej dokumentacji szkoła zyska 6 klas lekcyjnych, pokój nauczycielski, sanitariaty i szatnie. Budynek wyposażony będzie również w udogodnienia dla niepełnosprawnych, czyli windy i podjazdy.

To będzie największe unijne dofinansowanie, jakie gmina pozyskała w ostatnich. - Blisko 4,5 mln zł to środki, które pozwolą na rozbudowę Jedynki, a także na zorganizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów. Ta inwestycja jest mocno wyczekiwana zarówno przez społeczność szkoły, jak i przez samorządowców. Cieszę się, że dzięki unijnemu dofinansowaniu uda nam się wprowadzić bazę edukacyjną Jedynki w XXI wiek - mówił Jerzy Kulak, burmistrz Gostynia. Według wstępnych kosztorysów rozbudowa szkoły ma kosztować około 4,6 mln złotych.

Rekordową sumę dotacji pozyskał również piaskowski samorząd. Łącznie 4 041670,65 złotych. Na rozbudowę sali sportowo-środowiskowej w Szelejewie gmina otrzymała 3 718 619,72 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 656 227,02 zł. Natomiast na doposażenie szkół, szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla uczniów udało się pozyskać dotację w kwocie ponad 300 tys. złotych. Radości z tego powodu nie kryje wójt Wiesław Glapka. - To jest duży sukces i bardzo się cieszę. Takiego dofinansowania na jedną inwestycję jeszcze nigdy nie dostaliśmy - mówił wójt Wiesław Glapka, dodając, że w innym przypadku gminie przyszłoby finansować halę z własnych środków. - Program "Lemur", z którego początkowo planowaliśmy pozyskać pieniądze, został zamknięty, szukaliśmy więc innego źródła finansowania niż kredyt. Dzięki tej dobrej informacji możemy chwycić trochę oddechu, tym bardziej że zmniejszyła nam się subwencja oświatowa - podsumowuje włodarz gminy Piaski.

Sporą dotację otrzymał też powiat gostyński. Na rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę hali sportowej w Brzeziu udało się pozyskać 3 940 790, 38 złotych. Unijne wsparcie otrzymają też dwie inne powiatowe szkoły na realizację projektów edukacyjnych. O sukcesie poinformował starosta gostyński na ostatniej sesji Rady Powiatu Gostyńskiego i zaprosił wszystkich wraz z dyrektorem ZSS Brzezie do konsumpcji słodkiego tortu składającego się z banknotów euro.

MiS

Czytaj również

Komentarze (18)

Drogi Czytelniku! - Dobrze wiesz, że w sieci nie jesteś anonimowy, a zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych – Komentuj. Nie obrażaj! Redakcja portalu Gostyń24.pl zastrzega sobie prawo do ingerowania lub całkowitego usuwania komentarzy jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego, a także, gdy będą naruszały normy prawne i obyczajowe.

Dodane przez mieszkaniec, w dniu 2017-03-31 20:52:03

dużo bym powiedział o tych trzech osobach, ręka rękę myje, wiem dużo, naprawdę dużo, ale nikt mnie nie i tak nie będzie słuchał, bo czym wyżej tym bardziej upaplani w gnoju, a jak u nas są przekręty to co jest w Warszawie? a będą udawać, a pozować, a mądrości, i pouczają, - parodia.

Dodane przez Mieszkaniec, w dniu 2017-03-31 22:03:08

Dla gminy Borek nic!? Słabo, ze nikt nie potrafi dobrze napisać wniosku. Porażka samorządu!

Dodane przez ja, w dniu 2017-03-31 22:20:41

A Pępowo gdzie? Ponoć taką specjalistkę od pozyskiwania środków mają. Warto by się pokusić ile ta specjalistka pozyskała środków unijnych.

Dodane przez trudno uwierzyć , w dniu 2017-03-31 22:21:30

To ten tort jedli w czasie sesji powiatowej?Rozumiem,że teraz pora za unijne dofinansowania na drogi powiatowe znosić kolejne poczęstunki ,proponuje jajka,drób albo coś ze świniobicia do przekąszenia w trakcie sesji.Serwetki z nadrukiem euro warto zakupić hurtowo.

Dodane przez człowiek, w dniu 2017-03-31 23:15:16

Gratulacje Panie Sekretarzu Pani Kierownik oraz Panie Wójcie w końcu pokazaliście tym najbardziej upierdliwym mieszkańcom naszej gminy którzy twierdzą że nic nie robicie !!!!!!!! jeszcze raz duży szacunek to są bardzo duże pieniądze brawo brawo brawo

Dodane przez KKK, w dniu 2017-03-31 23:18:50

Do mieszkaniec . Jesteś człowieku żałosny !!!!!!!!!!!!! Wszystko w d...pie źle !!!!!!!! Brawo władze !!!!!!!!

Dodane przez projekcik, w dniu 2017-03-31 23:38:34

Do mieszkaniec . O jej, o jej aż tak boli ????? Biedactwo !!!!!!! Władze do roboty nie dopuście aby go przestało boleć !!!!!!!!!!!!!! Jesteśmy z Was dumni !

Dodane przez Wodnik, w dniu 2017-04-01 09:04:46

Bardzo dobrze.No to teraz może wreszcie ruszycie z zalewem?

Dodane przez edc, w dniu 2017-04-01 10:53:18

No to chyba teraz zrezygnujecie jako gmina z pobierania OPŁATY KLIMATYCZNEJ, co? Jak glapy kraczą, opłatę ponoć trzeba uiścić w biurowcu GS- Piaski. (Gniot Spóła- Piaski)

Dodane przez lukas, w dniu 2017-04-01 12:41:08

Szkoda tych pieniędzy na halę...... zapewne za jakiś czas będzie tak zaniedbana jak obejście szkoły.....wokol innych, równiez starszych można pograbic pokosic posiac podlac pomalowac posadzic i jakoś to obejście wygląda..... szkoda

Dodane przez JA, w dniu 2017-04-01 14:16:36

Wstyd,!! po 15 latach istnienia Szkoły w Brzeziu,dzieci dopiero doczekają się sali gimnastycznej..

Dodane przez lukas, w dniu 2017-04-01 14:47:57

chodzi o szel

Dodane przez Zzz, w dniu 2017-04-02 15:24:55

Pozyskali unijne pieniadze i dostaną te środki pipile WŁADZ gminy czyli GRABONÓG I SZELEJEWO a co z innymi wioskami,pewnie nie mają atrakcyjnych sołtysów.Bo tylko tak można ten caly cyrk wytłumaczyć.

Dodane przez Szel, w dniu 2017-04-03 12:52:33

Do Zzz .Całość dostanie tylko Szelejewo - i to szkoła ! Czy Ci się to podoba czy nie ? Nie ważne czy ktoś tam jest atrakcyjny czy też nie ! "pupilu " - naucz się czytać i pisać ( może to od stresu z zazdrości ?)

Dodane przez Mamuśka, w dniu 2017-04-03 12:58:20

Też się coś należy naszym dzieciom z Szelejewa a nie tylko z Piasków . Bardzo się cieszymy Panie Wójcie - bardzo dziękujemy !

Dodane przez Moja, w dniu 2017-04-03 20:51:26

Znowu te żałosne wpisy Dojcza. Żal mu dupę ściska że gmina prosperuje jak trzeba. Zazdrośnik !!!!!!

Dodane przez tedi, w dniu 2017-04-05 10:00:33

Brawo wójt W. Glapka i sekretarz A. Konieczny. Mają faceci głowy na karku. super !!

Dodane przez UCEK, w dniu 2017-04-05 10:02:31

A Pogorzela? Gdzie my ludzie jesteśmy? Za murzynami . Ciemno wszędzie, głucho wszędzie.

Dodaj komentarz

dodaj
  • Poleć nas znajomemu:

Złap aktualne okazje

Koszulki Under Armour
169 PLN
OBUWIE DAMSKIE REEBOK
199 PLN 259 PLN
Oprawa damska
Oprawa damska
TRAMPKI JUNIOR
139 PLN 189 PLN
Okulary słoneczne - polaryzacja i filtr UV
Oprawa damska