Dzisiaj jest 29 Kwietnia 2017, Sobota, imieniny obchodzą:

Wiadomości, dodano: 31 marca 2017

Strumień unijnych pieniędzy popłynął

Szeroki strumień unijnych pieniędzy popłynął z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do regionu gostyńskiego. Zastrzyk gotówki na łączną kwotę blisko 14 milionów złotych otrzymały aż cztery samorządy. Dzięki pozyskanym dotacjom rozbudowane zostaną dwie szkoły, powstanie hala sportowa i centrum nauki.  

Gminy Piaski, Gostyń, Krobia i powiat gostyński – to cztery samorządy, które mogą pochwalić się sporym sukcesem. Wszystkie zostały beneficjentami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i otrzymają dofinansowania na planowane inwestycje. Ostateczna lista projektów została ogłoszona w czwartek 30 marca.

Jak już informowaliśmy, gmina Krobia otrzymała 1 698312,77 złotych na utworzenie Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji. W ramach projektu przewidziano modernizację, adaptację i doposażenie budynków gospodarczych na Wyspie Kasztelańskiej oraz przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. Całkowita wartość projektu szacowana jest na blisko 2 mln złotych.

Kwota blisko 4 mln złotych zasili także konto gminy Gostyń. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 im. Czarnego Legionu z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyniu. Obecnie uczniowie placówki uczą się w dwóch obiektach, z czego jeden jest dzierżawiony od parafii pw. św. Małgorzaty. Budynek szkoły przy ul. Helsztyńskiego posiada 8 izb lekcyjnych oraz bibliotekę. W szkole nie ma świetlicy ani auli, w której można by przeprowadzać uroczystości szkolne i spotkania. Dlatego tak wyczekiwana przez uczniów, rodziców i pedagogów była rozbudowa bazy edukacyjnej gostyńskiej Jedynki. W ramach rozbudowy powstanie nowe skrzydło budynku wraz z łącznikiem do części szkoły już istniejącej. Obiekt rozbudowany będzie w kierunku południowym. Będzie to budynek o powierzchni ok. 900 m² z dwoma kondygnacjami, częściowo podpiwniczony. Według przygotowywanej dokumentacji szkoła zyska 6 klas lekcyjnych, pokój nauczycielski, sanitariaty i szatnie. Budynek wyposażony będzie również w udogodnienia dla niepełnosprawnych, czyli windy i podjazdy.

To będzie największe unijne dofinansowanie, jakie gmina pozyskała w ostatnich. - Blisko 4,5 mln zł to środki, które pozwolą na rozbudowę Jedynki, a także na zorganizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów. Ta inwestycja jest mocno wyczekiwana zarówno przez społeczność szkoły, jak i przez samorządowców. Cieszę się, że dzięki unijnemu dofinansowaniu uda nam się wprowadzić bazę edukacyjną Jedynki w XXI wiek - mówił Jerzy Kulak, burmistrz Gostynia. Według wstępnych kosztorysów rozbudowa szkoły ma kosztować około 4,6 mln złotych.

Rekordową sumę dotacji pozyskał również piaskowski samorząd. Łącznie 4 041670,65 złotych. Na rozbudowę sali sportowo-środowiskowej w Szelejewie gmina otrzymała 3 718 619,72 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 656 227,02 zł. Natomiast na doposażenie szkół, szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla uczniów udało się pozyskać dotację w kwocie ponad 300 tys. złotych. Radości z tego powodu nie kryje wójt Wiesław Glapka. - To jest duży sukces i bardzo się cieszę. Takiego dofinansowania na jedną inwestycję jeszcze nigdy nie dostaliśmy - mówił wójt Wiesław Glapka, dodając, że w innym przypadku gminie przyszłoby finansować halę z własnych środków. - Program "Lemur", z którego początkowo planowaliśmy pozyskać pieniądze, został zamknięty, szukaliśmy więc innego źródła finansowania niż kredyt. Dzięki tej dobrej informacji możemy chwycić trochę oddechu, tym bardziej że zmniejszyła nam się subwencja oświatowa - podsumowuje włodarz gminy Piaski.

Sporą dotację otrzymał też powiat gostyński. Na rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę hali sportowej w Brzeziu udało się pozyskać 3 940 790, 38 złotych. Unijne wsparcie otrzymają też dwie inne powiatowe szkoły na realizację projektów edukacyjnych. O sukcesie poinformował starosta gostyński na ostatniej sesji Rady Powiatu Gostyńskiego i zaprosił wszystkich wraz z dyrektorem ZSS Brzezie do konsumpcji słodkiego tortu składającego się z banknotów euro.

MiS

Gmina Piaski, Gmina Gostyń, Gmina Krobia i Powiat Gostyński – to cztery samorządy, które moga pochwalić się sporym sukcesem. Wszystkie zostały beneficjentami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i otrzymaja fofiannsowania na planowane inwestycje. Ostateczna lista projektów została ogłoszona w czwartek 30 marca. 
Jak już infromowaliśmy gmina Krobia otrzymała 1 698312,77 złotych na utworzenie Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji. W ramach projektu przewidziano modernizację, adaptację i doposażenie budynków gospodarczych na Wyspie Kasztelańskiej oraz przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. Całkowiat wartośc projektu szacowana jest na blsiko 2 mln złotych. 
Kwota blisko 4 mln złotych zasili także konto gminy Gostyń. Pieniądze zostana przeznaczone na rozbudowe Szkoły Podstawowej nr 1 im. Czarnego Legionu z Oddziałami Integracyjnymi w Go-styniu. Obecnie uczniowie placówki uczą się w dwóch obiektach, z czego jeden jest dzierżawiony od Parafii pw. św. Małgorzaty. Budynek szkoły przy ul. Helsztyńskiego posiada 8 izb lekcyjnych oraz bibliotekę. W szkole nie ma świetlicy ani auli, w której można by przeprowadzać uroczystości szkolne i spotkania. Dlatego tak wyczekiwana przez uczniów, rodziców i pedagogów była rozbu-dowa bazy edukacyjnej gostyńskiej „Jedynki”. W ramach rozbudowy powstanie nowe skrzydło budynku wraz z łącznikiem do części szkoły już istniejącej. Obiekt rozbudowany będzie w kierunku południowym. Będzie to budynek o powierzchni ok. 900 m² z dwoma kondygnacjami, częściowo podpiwniczony. Według przygotowywanej dokumentacji szkoła zyska 6 klas lekcyjnych, pokój nauczycielski, sanitariaty i szatnie. Budynek wyposażony będzie również w udogodnienia dla nie-pełnosprawnych, czyli windy i podjazdy. To będzie najwieskze unijne dofinansowanie gmina pozy-skała w ostatnich. - Blisko 4,5 mln zł to środki, które pozwolą na rozbudowę „Jedynki”, a także na zorganizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów. Ta inwestycja jest mocno wyczekiwana zarówno przez społeczność szkoły, jak i przez samorządowców. Cieszę się, że dzięki unijnemu dofinansowaniu uda nam się wprowadzić bazę edukacyjną „Jedynki” w XXI wiek - mówi Jerzy Kulak Burmistrz Gostynia. Według wstępnych kosztorysów rozbudowa szkły ma kosztowac około 4,6 mln złotych,
Reordową sumę dotacji pozyskał również piaskowski samorząd. Łącznie 4.041.670,65 złotych. Na rozbudowe Sali sportowo-śrdoowiskowej w Szelejewie gmina otrzymała 3.718.619,72 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 656.227,02 zł. Natomiast na doposażenie szkół, szkolenia dla nauczycieli i zajecia dodatkowe dla uczniów udało się pozyskac dotacje w kwocie ponad 300 tys. złotych.  Radości z tego powodu ne kryje wójt Wiesław Glapka. - To jest duży sukces i bardzo się cieszę. Takiego dofinansowania na jedna inwestycje jeszcze nigdy nie dostaliśmy. - mówił wójt Wiesław Glapka dodjąc, że w innym przypadku gminie przyszłoby finansować halę z własnych środków. - Program „Lemur”, z którego początkowo planowalismy pozysakć pieniądze został za-mknięty, szukaliśmy więc innego źródła finansowania niż kredyt. Dzięki tej dobrej informacji mozemy chwycić rochę oddechu. - podsumowuje włodarz gminy Piaski. 
Sporą dotację otrzymał też powiat gostyński. Na rozbudowę Szkoły Specjalnej oraz budowe hali sportowej w Brzeziu udało się pozyskać 3.940.790, 38 złotych. Unijne wsparcie otrzymają też dwie inne powiatowe szkoły na realizację projektów edukacyjnych. O sukcesie poinformował starosta gostyński na ostatniej sesji Rady Powiatu Gostyńskiego i zaprosił wszystkich wraz dyrekotrem ZSS Brzezie do konsumpcji słodkiego tortu składającego się z banknotów euro. 

Gminy Piaski, Gostyń, Krobia i powiat gostyński – to cztery samorządy, które mogą pochwalić się sporym sukcesem. Wszystkie zostały beneficjentami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i otrzymają dofinansowania na planowane inwestycje. Ostateczna lista projektów została ogłoszona w czwartek 30 marca.

Jak już informowaliśmy, gmina Krobia otrzymała 1 698312,77 złotych na utworzenie Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji. W ramach projektu przewidziano modernizację, adaptację i doposażenie budynków gospodarczych na Wyspie Kasztelańskiej oraz przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. Całkowita wartość projektu szacowana jest na blisko 2 mln złotych.

Kwota blisko 4 mln złotych zasili także konto gminy Gostyń. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 im. Czarnego Legionu z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyniu. Obecnie uczniowie placówki uczą się w dwóch obiektach, z czego jeden jest dzierżawiony od parafii pw. św. Małgorzaty. Budynek szkoły przy ul. Helsztyńskiego posiada 8 izb lekcyjnych oraz bibliotekę. W szkole nie ma świetlicy ani auli, w której można by przeprowadzać uroczystości szkolne i spotkania. Dlatego tak wyczekiwana przez uczniów, rodziców i pedagogów była rozbudowa bazy edukacyjnej gostyńskiej Jedynki. W ramach rozbudowy powstanie nowe skrzydło budynku wraz z łącznikiem do części szkoły już istniejącej. Obiekt rozbudowany będzie w kierunku południowym. Będzie to budynek o powierzchni ok. 900 m² z dwoma kondygnacjami, częściowo podpiwniczony. Według przygotowywanej dokumentacji szkoła zyska 6 klas lekcyjnych, pokój nauczycielski, sanitariaty i szatnie. Budynek wyposażony będzie również w udogodnienia dla niepełnosprawnych, czyli windy i podjazdy.

To będzie największe unijne dofinansowanie, jakie gmina pozyskała w ostatnich. - Blisko 4,5 mln zł to środki, które pozwolą na rozbudowę Jedynki, a także na zorganizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów. Ta inwestycja jest mocno wyczekiwana zarówno przez społeczność szkoły, jak i przez samorządowców. Cieszę się, że dzięki unijnemu dofinansowaniu uda nam się wprowadzić bazę edukacyjną Jedynki w XXI wiek - mówił Jerzy Kulak, burmistrz Gostynia. Według wstępnych kosztorysów rozbudowa szkoły ma kosztować około 4,6 mln złotych.

Rekordową sumę dotacji pozyskał również piaskowski samorząd. Łącznie 4 041670,65 złotych. Na rozbudowę sali sportowo-środowiskowej w Szelejewie gmina otrzymała 3 718 619,72 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 656 227,02 zł. Natomiast na doposażenie szkół, szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla uczniów udało się pozyskać dotację w kwocie ponad 300 tys. złotych. Radości z tego powodu nie kryje wójt Wiesław Glapka. - To jest duży sukces i bardzo się cieszę. Takiego dofinansowania na jedną inwestycję jeszcze nigdy nie dostaliśmy - mówił wójt Wiesław Glapka, dodając, że w innym przypadku gminie przyszłoby finansować halę z własnych środków. - Program "Lemur", z którego początkowo planowaliśmy pozyskać pieniądze, został zamknięty, szukaliśmy więc innego źródła finansowania niż kredyt. Dzięki tej dobrej informacji możemy chwycić trochę oddechu, tym bardziej że zmniejszyła nam się subwencja oświatowa - podsumowuje włodarz gminy Piaski.

Sporą dotację otrzymał też powiat gostyński. Na rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę hali sportowej w Brzeziu udało się pozyskać 3 940 790, 38 złotych. Unijne wsparcie otrzymają też dwie inne powiatowe szkoły na realizację projektów edukacyjnych. O sukcesie poinformował starosta gostyński na ostatniej sesji Rady Powiatu Gostyńskiego i zaprosił wszystkich wraz z dyrektorem ZSS Brzezie do konsumpcji słodkiego tortu składającego się z banknotów euro.

MiS

Czytaj również

Komentarze (18)

Drogi Czytelniku! - Dobrze wiesz, że w sieci nie jesteś anonimowy, a zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych – Komentuj. Nie obrażaj! Redakcja portalu Gostyń24.pl zastrzega sobie prawo do ingerowania lub całkowitego usuwania komentarzy jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego, a także, gdy będą naruszały normy prawne i obyczajowe.

Dodane przez mieszkaniec, w dniu 2017-03-31 20:52:03

dużo bym powiedział o tych trzech osobach, ręka rękę myje, wiem dużo, naprawdę dużo, ale nikt mnie nie i tak nie będzie słuchał, bo czym wyżej tym bardziej upaplani w gnoju, a jak u nas są przekręty to co jest w Warszawie? a będą udawać, a pozować, a mądrości, i pouczają, - parodia.

Dodane przez Mieszkaniec, w dniu 2017-03-31 22:03:08

Dla gminy Borek nic!? Słabo, ze nikt nie potrafi dobrze napisać wniosku. Porażka samorządu!

Dodane przez ja, w dniu 2017-03-31 22:20:41

A Pępowo gdzie? Ponoć taką specjalistkę od pozyskiwania środków mają. Warto by się pokusić ile ta specjalistka pozyskała środków unijnych.

Dodane przez trudno uwierzyć , w dniu 2017-03-31 22:21:30

To ten tort jedli w czasie sesji powiatowej?Rozumiem,że teraz pora za unijne dofinansowania na drogi powiatowe znosić kolejne poczęstunki ,proponuje jajka,drób albo coś ze świniobicia do przekąszenia w trakcie sesji.Serwetki z nadrukiem euro warto zakupić hurtowo.

Dodane przez człowiek, w dniu 2017-03-31 23:15:16

Gratulacje Panie Sekretarzu Pani Kierownik oraz Panie Wójcie w końcu pokazaliście tym najbardziej upierdliwym mieszkańcom naszej gminy którzy twierdzą że nic nie robicie !!!!!!!! jeszcze raz duży szacunek to są bardzo duże pieniądze brawo brawo brawo

Dodane przez KKK, w dniu 2017-03-31 23:18:50

Do mieszkaniec . Jesteś człowieku żałosny !!!!!!!!!!!!! Wszystko w d...pie źle !!!!!!!! Brawo władze !!!!!!!!

Dodane przez projekcik, w dniu 2017-03-31 23:38:34

Do mieszkaniec . O jej, o jej aż tak boli ????? Biedactwo !!!!!!! Władze do roboty nie dopuście aby go przestało boleć !!!!!!!!!!!!!! Jesteśmy z Was dumni !

Dodane przez Wodnik, w dniu 2017-04-01 09:04:46

Bardzo dobrze.No to teraz może wreszcie ruszycie z zalewem?

Dodane przez edc, w dniu 2017-04-01 10:53:18

No to chyba teraz zrezygnujecie jako gmina z pobierania OPŁATY KLIMATYCZNEJ, co? Jak glapy kraczą, opłatę ponoć trzeba uiścić w biurowcu GS- Piaski. (Gniot Spóła- Piaski)

Dodane przez lukas, w dniu 2017-04-01 12:41:08

Szkoda tych pieniędzy na halę...... zapewne za jakiś czas będzie tak zaniedbana jak obejście szkoły.....wokol innych, równiez starszych można pograbic pokosic posiac podlac pomalowac posadzic i jakoś to obejście wygląda..... szkoda

Dodane przez JA, w dniu 2017-04-01 14:16:36

Wstyd,!! po 15 latach istnienia Szkoły w Brzeziu,dzieci dopiero doczekają się sali gimnastycznej..

Dodane przez lukas, w dniu 2017-04-01 14:47:57

chodzi o szel

Dodane przez Zzz, w dniu 2017-04-02 15:24:55

Pozyskali unijne pieniadze i dostaną te środki pipile WŁADZ gminy czyli GRABONÓG I SZELEJEWO a co z innymi wioskami,pewnie nie mają atrakcyjnych sołtysów.Bo tylko tak można ten caly cyrk wytłumaczyć.

Dodane przez Szel, w dniu 2017-04-03 12:52:33

Do Zzz .Całość dostanie tylko Szelejewo - i to szkoła ! Czy Ci się to podoba czy nie ? Nie ważne czy ktoś tam jest atrakcyjny czy też nie ! "pupilu " - naucz się czytać i pisać ( może to od stresu z zazdrości ?)

Dodane przez Mamuśka, w dniu 2017-04-03 12:58:20

Też się coś należy naszym dzieciom z Szelejewa a nie tylko z Piasków . Bardzo się cieszymy Panie Wójcie - bardzo dziękujemy !

Dodane przez Moja, w dniu 2017-04-03 20:51:26

Znowu te żałosne wpisy Dojcza. Żal mu dupę ściska że gmina prosperuje jak trzeba. Zazdrośnik !!!!!!

Dodane przez tedi, w dniu 2017-04-05 10:00:33

Brawo wójt W. Glapka i sekretarz A. Konieczny. Mają faceci głowy na karku. super !!

Dodane przez UCEK, w dniu 2017-04-05 10:02:31

A Pogorzela? Gdzie my ludzie jesteśmy? Za murzynami . Ciemno wszędzie, głucho wszędzie.

Dodaj komentarz

dodaj
  • Poleć nas znajomemu:

Złap aktualne okazje

OBUWIE MĘSKIE ADIDAS
299 PLN 349 PLN
OBUWIE DAMSKIE DRAGON
189 PLN 219 PLN
OBUWIE DAMSKIE ADIDAS
175 PLN 229 PLN
Zestaw startowy do soczewek kontaktowych
od 50 zł PLN
Szynka z beczki
20,90 PLN
Oprawa damska