Dzisiaj jest 28 Lipca 2017, Piątek, imieniny obchodzą:


Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GOSTYN24

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z informacji i usług oferowanych na portalu www.gostyn24.pl, którego wydawcą  jest firma PHUP „LEDER” Jarosław Jędrkowiak,  z siedzibą w w Gostyniu, przy ul. Górna 40/3 NIP 696-100-33-56, REGON 410244325. Pierwszy Powrtal Ziemi Gostyńskiej zarejestrowany został w  Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu, gdzie figuruje od numerem  RPR - 2608
2. Użytkownik korzystając z usług serwisu informacyjnego na www.gostyn24.pl zwanym w  skrócie portalem wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
3. Użytkownicy portalu są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP oraz zasad współżycia społecznego.
4. Do publikacji w portalu nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, itp.
5. Przekazanie redakcji Gostyń24 materiałów lub zdjęć  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikowanie i wykorzystywanie w celach informacyjnych.
6. W razie stwierdzenia zaistnienia w portalu treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem platformy, użytkownicy powinni powiadomić podmiot prowadzący portal o tym fakcie przesyłając właściwą informację, na adres poczty elektronicznej: info@gostyn24.pl.

§ 2
KORZYSTANIE Z USŁUG I TREŚCI PLATFORMY
1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych w portalu jest na ogół bezpłatne.
2. Wszelkie materiały opublikowane w portalu można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny
3. Wykorzystanie materiałów zawartych w portalu  do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody wydawcy
4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług i treści udostępnianych w portalu  zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.
5. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy portalu, uzyskanie nieprzysługujących mu praw dostępu lub wprowadzenie na portal treści niezgodnej z regulaminem.
6. Podmiot prowadzący portal zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych w portalu. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

§ 3
USŁUGI  I. PUBLIKACJE W SERWISIE
1. Podmiot prowadzący portal udostępnia artykuły, informacje i dokumenty nadesłane przez użytkowników portalu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2.  Redakcja portalu  przyjmuje materiały do publikacji w następujących formach: doc, jpg, GIF, swx, docx
3. Materiały  należy przesyłać do redakcji portalu na adres: redakcja@gostyn24.pl  jako załącznik  w odpowiednim formacie
 4  W przesłanym e-mailu, autor powinien udostępnić swoje dane: imię, nazwisko, adres i kontakt telefoniczny, a także dopisać "Wyrażam zgodę na publikację pracy ...(tu tytuł) na stronach portalu gostyn24.pl. Konieczne jest jednoznaczne wyrażenie zgody na opublikowanie w portalu przesłanych materiałów. W przypadku materiałów autorstwa kilku osób konieczna jest zgoda każdej z nich. Zgoda na publikacje powinna być przesłana:
e-mailem: na adres redakcja@gostyn24.pl, pocztą tradycyjną na adres: Gostyn24 - Pierwszy Portal Ziemi Gostyńskiej, ul. Św. Floriana 3, 63-800 Gostyń
5.   Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz  niepublikowania materiału bez podania przyczyny.  

§ 4
KOMENTARZE DO ARTYKUŁÓW
1. Podmiot prowadzący portal zapewnia użytkownikom portalu możliwość wyrażania opinii o informacjach  i artykułach dostępnych w portalu.
2. Komentarze są wykorzystywane jako sposób przekazania uwag i spostrzeżeń nadesłanych przez użytkowników portalu innym użytkownikom, a także w celu przekazania redakcji portalu potrzeb i zainteresowań internautów.
3. Komentarze wyświetlane są zawsze pod treścią artykułu.
4. Dodawanie komentarzy do artykułów odbywa się w sposób automatyczny
5. W formularzu dodawania komentarza użytkownik podaje jego treść, swój pseudonim oraz ewentualnie oraz wpisuje kod antyspamowy
6. Komentarz nie może zawierać wulgaryzmów, wyrazów obraźliwych, opinii naruszających prawo polskie i międzynarodowe, treści faszystowskich, pornograficznych, dotyczących używek, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, naruszające prawa innych osób lub zasady współżycia społecznego, itp.
7. Redakcja  przy komentarzach naruszających regulamin ma prawo do jego usunięcia.
8. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1 Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy   przesyłać na adres redakcja@gostyn24.pl
2 Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach portalu.
Regulamin obowiązuje od 01.01.2012        

Czytaj również

  • Poleć nas znajomemu:

Złap aktualne okazje

Okulary słoneczne - polaryzacja i filtr UV
Ramka HOME
15 PLN
Buty dziecięce
139,99 PLN 179,99 PLN
OBUWIE MĘSKIE PUMA
120 PLN 179 PLN
Okulary słoneczne - polaryzacja i filtr UV
OBUWIE DAMSKIE DRAGON
189 PLN 219 PLN